Архів категорії: Сторінки Історії №43

Я. В. Сакаль СВІТОВІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА УЧАСТЬ МЕКСИКИ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ (кінець ХХ — початок ХХІ ст.)

Дипломатична академія України при Міністерстві зовнішніх справ України У статті досліджуються причини, які вплинули на участь Мексики в інтеграційних об’єднаннях наприкінці XX ст. Розглянуто основні вектори інтеграційного інтересу Мексики та роль світових економічних процесів у їх формуванні. Ключові слова: інтеграція, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №43 | Позначки: , , , , | Comments Off on Я. В. Сакаль СВІТОВІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА УЧАСТЬ МЕКСИКИ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ (кінець ХХ — початок ХХІ ст.)

Ю. М. Перга ЗАРОДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ІКТ В ЄС (кінець 1990-х — 2010 рр.)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» У статті розглянуто зародження у ЄС єдиної політики стосовно ІКТ-сектору та початки формування загального інформаційного простору регіону. Автор аналізує основні етапи впровадження цієї політики, які втілювались у межах 5-ї, 6-ї, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №43 | Позначки: , , , | Comments Off on Ю. М. Перга ЗАРОДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ІКТ В ЄС (кінець 1990-х — 2010 рр.)

О. В. Соболєва ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОБОТИ В «ПОЛІ» У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЗООЛОГІВ

Інститут Мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України В статті розглядається проблема: як українські вчені-зоологи розумі- ли свою роботу в «полі», під час наукових експедицій. У досліджені розгля- дається, яку роль відіграє збирання емпіричних даних в експедиціях … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №43 | Позначки: , , , | Comments Off on О. В. Соболєва ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОБОТИ В «ПОЛІ» У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЗООЛОГІВ

О. М. Кропивко ФІНАНСОВА УЧАСТЬ КОЛГОСПІВ І РАДГОСПІВ У ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ ЯК СПРОБА ПОДОЛАТИ КАДРОВИЙ ДЕФІЦИТ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ (1960–1970 рр.)

Національний університет біоресурсів і природокористування України У статті досліджується фінансова участь колгоспів і радгоспів у формуванні кадрового ресурсу сільськогосподарського виробництва. Проаналізовано фінансовий аспект реалізації державного плану кадрового забезпе чення сільського господарства. Ключові слова: кадровий дефіцит, сільськогосподарське виробництво, колгоспи, радгоспи, вузи, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №43 | Позначки: , , , , , , , | Comments Off on О. М. Кропивко ФІНАНСОВА УЧАСТЬ КОЛГОСПІВ І РАДГОСПІВ У ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ ЯК СПРОБА ПОДОЛАТИ КАДРОВИЙ ДЕФІЦИТ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ (1960–1970 рр.)

Ш. Ш. Рамазанов УМАНСЬКА ОБОРОННА ОПЕРАЦІЯ (липень — серпень 1941 р.)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» У статті аналізується одна з важливих оборонних операцій на терито- рії України, яку провела Червона армія у протистоянні з вермахтом. Автор аналізує підготовку німецького командування до вторгнення в Україну та … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №43 | Позначки: , , | Comments Off on Ш. Ш. Рамазанов УМАНСЬКА ОБОРОННА ОПЕРАЦІЯ (липень — серпень 1941 р.)

Р. Б. Тарнавський ПРОБЛЕМА ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ ТЕРИТОРІЇ У ПРАЦЯХ АДАМА ФІШЕРА

Львівський національний університет імені Івана Франка У статті проаналізовано погляди провідного польського етнолога пер- шої половини ХХ ст. Адама Фішера на проблему історико-етнографічного районування української етнічної території. Наголошено на хибах ученого під час дослідження вказаної проблематики (спричинених слідуванням офі- ційній … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №43 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Р. Б. Тарнавський ПРОБЛЕМА ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ ТЕРИТОРІЇ У ПРАЦЯХ АДАМА ФІШЕРА

А. А. Сокирко СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ ХУДОЖНИКІВ ЧЕРВОНОЇ УКРАЇНИ (1923–1932 рр.)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка статті висвітлюються особливості створення та основні напрямки діяльності Асоціації художників Червоної України, визначається її роль у формуванні нового мистецтва в Українській Соціалістичній Радянській Рес- публіці у 1923–1932 рр. Ключові слова: культура, образотворче мистецтво, радянське … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №43 | Позначки: , , , | Comments Off on А. А. Сокирко СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ ХУДОЖНИКІВ ЧЕРВОНОЇ УКРАЇНИ (1923–1932 рр.)

Т. Ю. Перга, Т. В. Шевчук ВПЛИВ ВОЄННОЇ ПРОПАГАНДИ НА БРИТАНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України» Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» У статті висвітлено сутність воєнної пропаганди у Великій Британії під час Першої світової війни. Доведено, що розуміння важливості мобілі- зації ресурсів суспільства … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №43 | Позначки: , , | Comments Off on Т. Ю. Перга, Т. В. Шевчук ВПЛИВ ВОЄННОЇ ПРОПАГАНДИ НА БРИТАНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Л. Р. Ігнатова ОСОБЛИВОСТІ СТОЛИПІНСЬКОЇ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ОСТАННЬОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» У статті розглядаються особливості столипінської аграрної реформи на українських землях, що входили до складу Російської імперії на початку ХХ ст. На основі наукових досліджень, зроблених в останньому десятиліт- ті, робляться … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №43 | Позначки: , , , | Comments Off on Л. Р. Ігнатова ОСОБЛИВОСТІ СТОЛИПІНСЬКОЇ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ОСТАННЬОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ

І. К. Лебедєв, І. М. Лебедєва ВПЛИВ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В ХІХ — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» Київський національний лінгвістичний університет У статті розглядається вплив промислової революції на такий аспект життя суспільства, як подорожі. Ключові слова: промислова революція, туризм, паровий двигун, транспорт. 43_4_Lebedev

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №43 | Позначки: , , , | Comments Off on І. К. Лебедєв, І. М. Лебедєва ВПЛИВ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В ХІХ — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.

Ю. В. Хитровська ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА МОРАЛЬНИЙ СТАН ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Спираючись на архівні документи й матеріали та спеціальну наукову літературу, автор статті аналізує правове становище та морально-етичний стан православних церковно- та священнослужителів «Південно-Західного краю» в другій половині ХІХ ст. Ключові … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №43 | Позначки: , , , , | Comments Off on Ю. В. Хитровська ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА МОРАЛЬНИЙ СТАН ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

А. І. Махінько ДИНАСТІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ГЕДИМІНОВИЧІВ (ХІV–ХV ст.): ІСТОРИКО-ГЕНЕАЛОГІЧНИЙ ОГЛЯД

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» У статті висвітлюються деякі аспекти династійної політики литов- ського князівського дому, приділено увагу найбільш відомим та видатним йо- го представникам. Ключові слова: династія, Велике князівство Литовське, Гедиміновичі, удільні князі. 43_2_Makhinko

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №43 | Comments Off on А. І. Махінько ДИНАСТІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ГЕДИМІНОВИЧІВ (ХІV–ХV ст.): ІСТОРИКО-ГЕНЕАЛОГІЧНИЙ ОГЛЯД

С. О. Костилєва НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ІСТОРІЯ КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ» ЯК СКЛАДОВА НОВОГО НАПРЯМУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ — УНІВЕРСИТЕТОЛОГІЇ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» У статті обґрунтовано необхідність упровадження в навчальний про- цес дисципліни «Історія Київської політехніки» як складової нового напря- му педагогічної науки — університетології. Пропонується структура про- грами курсу, заснована на проблемно-хронологічному … Продовження

Опубліковано в категорії: Uncategorized, Сторінки Історії №43 | Comments Off on С. О. Костилєва НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ІСТОРІЯ КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ» ЯК СКЛАДОВА НОВОГО НАПРЯМУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ — УНІВЕРСИТЕТОЛОГІЇ