Архів категорії: Сторінки Історії №41

В. A. Ткачук ЧИН ОСВЯЧЕННЯ АНТИМІНСІВ У КИЇВСЬКІЙ МИТРОПОЛІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII — ПОЧАТКУ XVIII ст.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Статтю присвячено аналізу й порівнянню чину освячення антимінсів у православній та уніатській Київській митрополії другої половини XVII — початку XVIII ст. Ключові слова: Київська митрополія (друга половина XVII — початок XVIII ст.), антимінс, Архиєратикон, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , | Comments Off on В. A. Ткачук ЧИН ОСВЯЧЕННЯ АНТИМІНСІВ У КИЇВСЬКІЙ МИТРОПОЛІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII — ПОЧАТКУ XVIII ст.

Р. Ковальчик ИЗВЕСТНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ: О МАРШАЛЕ МИШЕЛЕ НЕЕ И КНЯЗЕ ПОЛКОВНИКЕ КОНСТАНТЫ ПШЕБЕНДОВСКИМ

Лодзький університет Статтю присвячено опису відомого відступу маршала Нея зі Смоленська до Орші. Зроблено першу в історіографії спробу визначити роль маршала Нея і полковника Константи Пшебендовського у збереженні корпусу тилової охорони Великої Армії. Ключові слова: маршал Мішель Ней, князь полковник … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , | Comments Off on Р. Ковальчик ИЗВЕСТНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ: О МАРШАЛЕ МИШЕЛЕ НЕЕ И КНЯЗЕ ПОЛКОВНИКЕ КОНСТАНТЫ ПШЕБЕНДОВСКИМ

Н. І. Паламарчук РОЛЬ «РУСЬКОЇ ТРІЙЦІ» У ПРОБУДЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ЗАХІДНИХ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Висвітлюються важливі аспекти діяльності громадсько-культурного угруповання демократичного спрямування, яке очолювали М. Шашкевич, І. Вагилевич і Я. Головацький. Ключові слова: Західна Україна, національне відродження, язичіє, народна мова, цензура. 41_3_Palamarchuk

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , , | Comments Off on Н. І. Паламарчук РОЛЬ «РУСЬКОЇ ТРІЙЦІ» У ПРОБУДЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ЗАХІДНИХ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ

Ю. В. Хитровська ПОЗИЦІЯ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ЩОДО «ЄВРЕЙСЬКОГО ПИТАННЯ» ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАВЛЕННЯ ДО ЄВРЕЇВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Автор досліджує ставлення представників православного кліру, зокрема висловлене на сторінках православних видань, до «єврейського питання» наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст., а також його вплив на ставлення мешканців Правобережної України до євреїв. … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on Ю. В. Хитровська ПОЗИЦІЯ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ЩОДО «ЄВРЕЙСЬКОГО ПИТАННЯ» ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАВЛЕННЯ ДО ЄВРЕЇВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

О. С. Білявська РЕФОРМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ КИЄВА В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ РЕВОЛЮЦІЙНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО РУХІВ У ПОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ ст.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Проаналізовано реорганізацію правоохоронних органів Києва під час буржуазних реформ 1860–1880 рр., досліджено причини та наслідки цих реорганізацій. Ключові слова: міська поліція, поліційна управа, поліцмейстер, городничий, жандарм, нишпорки, відділ розшуку, спостереження, віддання під гласний … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , , , , , , , , | Comments Off on О. С. Білявська РЕФОРМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ КИЄВА В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ РЕВОЛЮЦІЙНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО РУХІВ У ПОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ ст.

С. В. Чолій ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ В БОСНІЇ ТА ГЕРЦЕГОВИНІ ПІД ВЛАДОЮ ГАБСБУРГІВ (1878–1914 рр.)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Статтю присвячено порівняльному аналізу еволюції основних технологій комплектування армії в імперії Габсбургів та на території Боснії й Герцеговини. Ключові слова: Боснія і Герцеговина, Австро-Угорщина, рекрутчина, загальний військовий обов’язок. 41_6_Choliy

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , | Comments Off on С. В. Чолій ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ В БОСНІЇ ТА ГЕРЦЕГОВИНІ ПІД ВЛАДОЮ ГАБСБУРГІВ (1878–1914 рр.)

А. І. Махінько ДО ІСТОРІЇ ЮНКЕРСЬКИХ УЧИЛИЩ В УКРАЇНІ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статті висвітлюється історія створення, функціонування юнкерських училищ ХІХ — початку ХХ ст. в українських землях. Ключові слова: військова реформа, військове училище, юнкер, професійна підготовка офіцера. 41_7_Makhinko

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , | Comments Off on А. І. Махінько ДО ІСТОРІЇ ЮНКЕРСЬКИХ УЧИЛИЩ В УКРАЇНІ

О. С. Бабічева ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМЦІВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 1900–1903 рр.

Дніпродзержинський державний технічний університет У статті розглядається діяльність підприємців Південної України в період світової економічної кризи 1900–1903 рр., яка значно позначилася на соціально-економічному житті країни. Ключові слова: завод, державні замовлення, економічна криза, матеріальне становище, підприємці, промисловість. 41_8_Babicheva

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , , , | Comments Off on О. С. Бабічева ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМЦІВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 1900–1903 рр.

В. Ж. Попов ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЧАСІВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ 1917 — ПОЧАТКУ 1920-х рр.

Міжрегіональна академія управління персоналом У статті розкрито причини, з яких міські обивателі були змушені приховувати в 1917 — на початку 1920 рр. свій соціальний статус. Ключові слова: національно-демократична революція та громадянська війна 1917 — початку 1920 рр. в Україні, соціальна … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , , | Comments Off on В. Ж. Попов ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЧАСІВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ 1917 — ПОЧАТКУ 1920-х рр.

А. С. Лапченко ГЕОГРАФІЯ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛІВ З ПЕРЕРОБКИ ТВАРИННОЇ СИРОВИНИ В СЕЛАХ ХАРКІВЩИНИ В ПЕРІОД НЕП

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна У статті досліджується розвиток у селах Харківщини промислів з переробки тваринної сировини, які протягом 1921–1929 рр. залишалися основою селянської економіки. Ключові слова: кустар, ремісник, селянство, промисли, промисловець, кустарна промисловість, нова економічна політика. 41_10_Lapchenko

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on А. С. Лапченко ГЕОГРАФІЯ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛІВ З ПЕРЕРОБКИ ТВАРИННОЇ СИРОВИНИ В СЕЛАХ ХАРКІВЩИНИ В ПЕРІОД НЕП

А. А. Сокирко ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА УСРР (1920-ті — початок 1930-х рр.)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті проаналізовано еволюцію політики більшовиків щодо образотворчого мистецтва 1920-х — початку 1930-х рр. Ключові слова: культура, образотворче мистецтво, більшовики, ідеологія. 41_11_Sokyrko

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , | Comments Off on А. А. Сокирко ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА УСРР (1920-ті — початок 1930-х рр.)

Ш. Ш. Рамазанов КИЇВСЬКА ОБОРОНА: ДО 75-РІЧЧЯ ТРАГІЧНИХ ПОДІЙ (липень — вересень 1941 р.)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статті з’ясовуються причини масштабної катастрофи Червоної Армії у боях в Україні під час Другої світової війни. Ключові слова: Київська оборонна операція, Київський укріпрайон, Південно-Західний фронт, Київський котел. 41_12_Ramazanov

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , | Comments Off on Ш. Ш. Рамазанов КИЇВСЬКА ОБОРОНА: ДО 75-РІЧЧЯ ТРАГІЧНИХ ПОДІЙ (липень — вересень 1941 р.)

О. В. Махно ОСОБЛИВОСТІ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО АВАРІЇ НА ЧАЕС У ПЕРШІ ТИЖНІ ПІСЛЯ КАТАСТРОФИ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» В статті аналізується радянська інформаційна політика стосовно аварії на Чорнобильській АЕС у перші тижні після катастрофи. Ключові слова: СРСР, УРСР, аварія на Чорнобильській АЕС, державна інформаційна політика. 41_14_Makhno

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , | Comments Off on О. В. Махно ОСОБЛИВОСТІ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО АВАРІЇ НА ЧАЕС У ПЕРШІ ТИЖНІ ПІСЛЯ КАТАСТРОФИ

В. Ю. Бузань ПОЛІТИКА США ЩОДО АРАБСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА Д. ЕЙЗЕНХАУЕРА (1953 –1961 рр.)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статті проаналізовано політику адміністрації Д. Ейзенхауера щодо арабсько-ізраїльського конфлікту. Ключові слова: США, арабсько-ізраїльський конфлікт, палестинська проблема, близькосхідний мирний процес. 41_13_Buzan

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , | Comments Off on В. Ю. Бузань ПОЛІТИКА США ЩОДО АРАБСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА Д. ЕЙЗЕНХАУЕРА (1953 –1961 рр.)

С. М. Осіпчук РОЛЬ ГАЗЕТИ «ВЕЧІРНІЙ КИЇВ» У ВШАНУВАННІ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ, ПОХОВАНИХ У БИКІВНЯНСЬКОМУ ЛІСІ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статі розкривається роль засобів масової інформації у відкритті під час Перебудови відомостей про злочини радянського тоталітарного режиму на прикладі публікацій у газеті «Вечірній Київ» за 1989–1991 рр. Ключові слова: політичні репресії, жертви, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , , | Comments Off on С. М. Осіпчук РОЛЬ ГАЗЕТИ «ВЕЧІРНІЙ КИЇВ» У ВШАНУВАННІ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ, ПОХОВАНИХ У БИКІВНЯНСЬКОМУ ЛІСІ

С. О. Костилєва СУЧАСНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОГО ІНТЕҐРАЛЬНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ІСТОРІОГРАФІЯ, КРИТИКА, БІБЛІОГРАФІЯ 41_16_Kostylieva

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , | Comments Off on С. О. Костилєва СУЧАСНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОГО ІНТЕҐРАЛЬНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

М. В. Степанова ДО ПИТАННЯ ПРО НОВІТНЮ ІСТОРІОГРАФІЮ ДОРЕВОЛЮЦІЙНОЇ ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ІСТОРІОГРАФІЯ, КРИТИКА, БІБЛІОГРАФІЯ 41_17_Stepanova

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , | Comments Off on М. В. Степанова ДО ПИТАННЯ ПРО НОВІТНЮ ІСТОРІОГРАФІЮ ДОРЕВОЛЮЦІЙНОЇ ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

КИЇВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ. ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ.

На допомогу студентам у засвоєнні навчальних дисциплін «Історія України», «Історія науки і техніки» 41_18

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Comments Off on КИЇВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ. ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ.