Архів категорії: Сторінки Історії №38

І. С. Левчук ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ, ПОЛЬСЬКИХ ТА ЄВРЕЙСЬКИХ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ

У статті досліджено витоки формування жіночих організацій та їхню діяльність у міжвоєнній Польщі. Ключові слова: Друга Річ Посполита; фемінізм; жіночі організації; статут. The article deals with the description of the feminist organizations and their activity of the War period in … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №38 | Позначки: , , , | Comments Off on І. С. Левчук ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ, ПОЛЬСЬКИХ ТА ЄВРЕЙСЬКИХ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ

М. В. Главацький СИСТЕМА ПРАВОВИХ ІНСТИТУЦІЙ ОРГАНІВ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ НА ТЕРИТОРІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ОБЛАСТІ «КИЇВ» (КИЇВСЬКА ТА ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТІ) (1941–1942 рр.): СТВОРЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ

У статті розкрито систему правових інституцій органів окупаційної влади на території генеральної області «Київ» у 1941–1942 рр. Ключові слова: органи окупаційної влади; генеральна область «Київ»; Рейхскомісаріат «Україна»; Київська область; Полтавська область; документ; вісник; розпорядження; директива; фольксдойче; рейхсдойче. The system of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №38 | Позначки: , , , , , , , , , , | Comments Off on М. В. Главацький СИСТЕМА ПРАВОВИХ ІНСТИТУЦІЙ ОРГАНІВ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ НА ТЕРИТОРІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ОБЛАСТІ «КИЇВ» (КИЇВСЬКА ТА ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТІ) (1941–1942 рр.): СТВОРЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ

Ю. І. Левченко ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЯХ УКРАЇНИ 1941–1944 рр.: ІСТОРІОГРАФІЯ

У статті проаналізовано наукові дослідження з проблеми окупаційного режиму в Україні 1941–1944 рр., що вийшли у світ за роки незалежності. Вперше зроблена спроба виокремити наукові праці, в яких простежуються особливості здійснення окупаційної політики в окремих окупаційних адміністративно-територіальних одиницях. Ключові слова: … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №38 | Позначки: , , , , , , , | Comments Off on Ю. І. Левченко ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЯХ УКРАЇНИ 1941–1944 рр.: ІСТОРІОГРАФІЯ

Н. Б. Кравченко РЕФОРМУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ (1991–1996 рр.)

Визначено етапи, позитивні і негативні чинники реформування АПК України, особливості реформування форм власності та господарювання у блоках АПК, вплив реформування в АПК на зміну соціальної структури суспільства. Ключові слова: агропромисловий комплекс; аграрна реформа; земельна реформа; аграрна політика; переробна промисловість; сільськогосподарське … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №38 | Позначки: , , , , , , , | Comments Off on Н. Б. Кравченко РЕФОРМУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ (1991–1996 рр.)

Я. А. Федоренко СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

У статті досліджується становлення сільського підприємництва після проголошення незалежності України в контексті аграрної реформи. Ключові слова: підприємництво; приватизація; дрібний і середній бізнес; сільськогосподарський кооператив обслуговування. This paper examines the formation of rural entrepreneurship in the context of agrarian reform in … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №38 | Позначки: , , , | Comments Off on Я. А. Федоренко СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

М. В. Степанова НАУКОВЕ ВИДАННЯ «КПІ: ПЕРШЕ СТОРІЧЧЯ. ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД» ЯК ДЖЕРЕЛО ПРО СТАНОВЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

У статті наведено історіографічний аналіз видання «КПІ: перше століття. Історичний огляд». Ключові слова: Київський Політехнічний інститут; історія. The author based on modern scientific publication «KPI: The First Century. Historical Overview» provides historiography analysis of materials on the history of the Kyiv … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №38 | Позначки: , | Comments Off on М. В. Степанова НАУКОВЕ ВИДАННЯ «КПІ: ПЕРШЕ СТОРІЧЧЯ. ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД» ЯК ДЖЕРЕЛО ПРО СТАНОВЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

Ш. Ш. Рамазанов, Л. Р. Ігнатова ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ

У матеріалах автори розглядають походження версії про «превентивну війну» Німеччини та «упереджувальний удар» Радянського Союзу. Ключові слова: превентивна війна; упереджувальний удар; план «Барбароса»; «східний похід». In this materials authors consider a version about the origin of German «preventive war» and … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №38 | Позначки: , , , | Comments Off on Ш. Ш. Рамазанов, Л. Р. Ігнатова ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ

С. О. Костилєва ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ [Кармазіна М. Президентство: Український варіант / Кармазіна М. — К., 2007. — 367 с.]

38_16_Kostylieva

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №38 | Comments Off on С. О. Костилєва ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ [Кармазіна М. Президентство: Український варіант / Кармазіна М. — К., 2007. — 367 с.]

Ю. В. Хитровська УЧАСТЬ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Автор аналізує політичну диференціацію правобережного православного кліру наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Ключові слова: політична партія; православне духовенство; «Союз руського народу»; чорносотенний рух; Російська імперія; самодержавство. The purpose of this article is the deep and honesty analysis the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №38 | Позначки: , , , , | Comments Off on Ю. В. Хитровська УЧАСТЬ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

В. Г. Камчатний РОЛЬ ПРОФЕСОРА І. П. ОСИПОВА В РОЗВИТКУ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Статтю присвячено дослідженню ролі професора-хіміка І. П. Осипова в розвитку жіночої освіти наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст., в залученні жінок до науково-педагогічної діяльності. Ключові слова: професор Іван Павлович Осипов, хімія, жіноча освіта, Харківський жіночий політехнічний інститут. Article is … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №38 | Позначки: , , , | Comments Off on В. Г. Камчатний РОЛЬ ПРОФЕСОРА І. П. ОСИПОВА В РОЗВИТКУ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Л. М. Волкотруб ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ «ПРОСВІТИ» НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

В статті докладно аналізується діяльність київської «Просвіти» і її вплив на формування національної свідомості українського народу. Ключові слова: книговидання; «Просвіта»; серійні видання; київські друкарні. The aim of this article is to analyze the activity and influence on Ukrainian national consciousness … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №38 | Позначки: , , , | Comments Off on Л. М. Волкотруб ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ «ПРОСВІТИ» НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Т. В. Бикова СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ І ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ КРИМУ ДО 1917 р.

В статті розглядається діяльність уряду Російської імперії з колонізації Кримського півострова. Ключові слова: Російська імперія; Кримський півострів; національний склад; економічний розвиток. This paper examines the activities of the Government of the Russian Empire on the colonization of the Crimean peninsula, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №38 | Позначки: , , , | Comments Off on Т. В. Бикова СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ І ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ КРИМУ ДО 1917 р.

Л. В. Гриневич МЕХАНІЗМИ МАСОВОГО НАРОДОВБИВСТВА: КОНСТРУЮВАННЯ «ОБРАЗУ ВОРОГА» В РАДЯНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ КАРИКАТУРІ (друга половина 1929 — початок 1930 рр.)

У статті проаналізовано особливості конструювання «образу ворога» в радянській політичній карикатурі другої половини 1929 — початку 1930 рр. Ключові слова: СРСР; УСРР; радянська пропаганда; політична карикатура; конструювання «образу ворога»; «куркуль»; «церковник»; «петлюрівець». This paper analyzes the features of construction «enemy … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №38 | Позначки: , , , , , , , | Comments Off on Л. В. Гриневич МЕХАНІЗМИ МАСОВОГО НАРОДОВБИВСТВА: КОНСТРУЮВАННЯ «ОБРАЗУ ВОРОГА» В РАДЯНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ КАРИКАТУРІ (друга половина 1929 — початок 1930 рр.)

В. С. Єременко ДО ПИТАННЯ ПРО УНІФІКАЦІЮ ОПИСІВ ПАМ’ЯТНИКІВ І ПАМ’ЯТНИХ МІСЦЬ ЖЕРТВАМ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ

В статті проаналізовано стан описів пам’ятників та пам’ятних знаків жертвам Голодомору в Україні, сформульовано пропозиції щодо уніфікації таких описів. Ключові слова: Україна; пам’ятники і пам’ятні знаки жертвам Голодомору; пам’ять. This article analyzes the descriptions of monuments and memorials to the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №38 | Позначки: , , | Comments Off on В. С. Єременко ДО ПИТАННЯ ПРО УНІФІКАЦІЮ ОПИСІВ ПАМ’ЯТНИКІВ І ПАМ’ЯТНИХ МІСЦЬ ЖЕРТВАМ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ

Н. В. Бем «НОВЕ ПІДНЕСЕННЯ» КОЛГОСПНОГО РУХУ 1931 р. ТА ЙОГО ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ У НАСТРОЯХ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА

В статті досліджується стан українського селянства в 1931 р. під час нової хвилі суцільної колективізації. Ключові слова: українське селянство; політичні настрої; колективізація. This article analyses the condition of Ukrainian farmers in a time of collectivization company of 1931, investigates the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №38 | Позначки: , , | Comments Off on Н. В. Бем «НОВЕ ПІДНЕСЕННЯ» КОЛГОСПНОГО РУХУ 1931 р. ТА ЙОГО ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ У НАСТРОЯХ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА

Ю. М. Корогодський КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ ТА ГОЛОД 1932–1933 РОКІВ У СПОГАДАХ ЄВРЕЙСЬКИХ КОЛОНІСТІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Статтю присвячено спогадам про колективізацію та голод 1932–1933 рр. у єврейських землеробських колоніях півдня України. Ключові слова: землеробські колонії; Голодомор; євреї; сільське господарство; геноцид; усна історія. The article is devoted to «oral history» materials about collectivization and hunger of 1932–1933 … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №38 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Ю. М. Корогодський КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ ТА ГОЛОД 1932–1933 РОКІВ У СПОГАДАХ ЄВРЕЙСЬКИХ КОЛОНІСТІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ