Архів категорії: Сторінки Історії №37

В. В. Єрмоленко ВЕЛИКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ КАПІТАЛ: НОВИЙ ПОГЛЯД НА НОВІ СОЦІАЛЬНІ ФЕНОМЕНИ

[Головко В. Українські фінансово-промислові групи в модернізаційних процесах / Головко В. — К. : Інститут історії України, 2012. — 416 с.]. 37_19_Ermolenko

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №37 | Comments Off on В. В. Єрмоленко ВЕЛИКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ КАПІТАЛ: НОВИЙ ПОГЛЯД НА НОВІ СОЦІАЛЬНІ ФЕНОМЕНИ

С. О. Костилєва ҐРУНТОВНА ПРАЦЯ ПРО ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

[Верменич Я. В. Адміністративно-територіальний устрій України: ево- люція, сучасний стан, проблеми реформування. У 2-х ч. / Верменич Я. В. — К. : Інститут історії України НАН України, 2009. — Ч. 1. — 364 с. ; Ч. 2. — 369 с.]. … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №37 | Comments Off on С. О. Костилєва ҐРУНТОВНА ПРАЦЯ ПРО ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

О. В. Лабур СПОГАДИ ПРЕДСТАВНИЦЬ ЖІНВІДДІЛІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ «ЖІНОЧОГО РОЗКРІПАЧЕННЯ» В УКРАЇНІ 1920-х рр.

Проаналізовано мемуари представниць жінвідділівських підрозділів більшовицької партії в Україні у 1920-тих рр. Ключові слова: жінвідділи; жіночі мемуари; історичне джерело; ≪розкріпачення≫ жінок; Радянська Україна; 1920–1930-ті рр.; інформаційний потенціал; репрезентативність джерел. The Memoirs of zhynviddil’s (zhynviddil — unit of communist party of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , , , , , | Comments Off on О. В. Лабур СПОГАДИ ПРЕДСТАВНИЦЬ ЖІНВІДДІЛІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ «ЖІНОЧОГО РОЗКРІПАЧЕННЯ» В УКРАЇНІ 1920-х рр.

Ж. І. Кулик ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ В ПРАЦЯХ ДОСЛІДНИКІВ

В статті зроблено огляд наукової літератури, присвяченої життю, діяльності і творчості поетеси Олени Теліги. Особлива увага надається роботам її друзів і знайомих. Ключові слова: історіографія; Олена Теліга; Олег Жданович; література; періодика. This article reviews the scientific literature about the life, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , , | Comments Off on Ж. І. Кулик ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ В ПРАЦЯХ ДОСЛІДНИКІВ

А. В. Курьянович ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ КАК ФОРМА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В БЕЛАРУСИ (1938–1996)

У статті представлено огляд етапів розвитку Верховної Ради Білорусі впродовж 1938–1996 рр., проаналізовано її еволюцію від парламенту радянського типу до класичного законодавчого і представницького органу. Ключові слова: парламент; президент; представництво; вибори; партія; фракція. In article the review of stages of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , , , | Comments Off on А. В. Курьянович ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ КАК ФОРМА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В БЕЛАРУСИ (1938–1996)

Л. В. Бортник ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ КОРПУСУ ОХОРОНИ ПРИКОРДОННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА у 1924 –1939 рр.

У статті проаналізовано особливості співпраці Корпусу охорони прикордоння (КОП) із державними органами на території Волинського воєводства. Ключові слова: Корпус охорони прикордоння; співпраця; охорона державного кордону; органи державної адміністрації; Державна поліція. The features of cooperation between Border Protection Corps (BPC) and … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , , | Comments Off on Л. В. Бортник ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ КОРПУСУ ОХОРОНИ ПРИКОРДОННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА у 1924 –1939 рр.

І. К. Патриляк УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. СПРОБА СИНТЕТИЧНОГО ПОГЛЯДУ

Статтю присвячено узагальненню подій українсько-польського збройного конфлікту в роки Другої світової війни. Ключові слова: конфлікт; антиколоніальний рух; цивільне населення; жертви. This article deals with the complex investigation of Ukrainian-Polish military conflict in Western Ukraine lands during the Second World War. … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , | Comments Off on І. К. Патриляк УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. СПРОБА СИНТЕТИЧНОГО ПОГЛЯДУ

А. О. Лихолат ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Аналізуються система функціонування інтелектуальної власності, проблеми охорони та законодавчого забезпечення її прав в Україні. Ключові слова: інтелектуальна власність; інноваційна і науково-технічна діяльність; авторське право; патенти; інформація. The functioning of the system of intellectual property protection and legal problems of its … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , , | Comments Off on А. О. Лихолат ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Ш. Ш. Рамазанов, Л. Р. Ігнатова КИЇВСЬКА СТРАТЕГІЧНА ОБОРОННА ОПЕРАЦІЯ

У статті розглядаються причини поразки радянських військ в одній з найтрагічніших битв початку Великої Вітчизняної війни — Київської стратегічної оборонної операції. Ключові слова: Київська стратегічна оборонна операція; Південно-Західний фронт; київський котел; група армій ≪Центр≫; Ставка верховного головнокомандування. The article discusses … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , , | Comments Off on Ш. Ш. Рамазанов, Л. Р. Ігнатова КИЇВСЬКА СТРАТЕГІЧНА ОБОРОННА ОПЕРАЦІЯ

В. В. Половинська ВАРЯЗЬКІ КНЯГИНІ ІНГІГЕРД І ГІТА ТА ІНШІ «НЕВИДИМІ» СКАНДИНАВКИ НА РУСІ

У статті розглянуто долі скандинавських жінок на Русі в епоху вікінгів. На основі археологічних даних та писемних пам’яток, котрі досі лишаються поза увагою більшості дослідників, зроблено спробу заповнити відповідні лакуни у вивченні відносин Давньої Русі з країнами Північної Європи. Ключові … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №37 | Позначки: , , , , , , , | Comments Off on В. В. Половинська ВАРЯЗЬКІ КНЯГИНІ ІНГІГЕРД І ГІТА ТА ІНШІ «НЕВИДИМІ» СКАНДИНАВКИ НА РУСІ