Архів категорії: Сторінки Історії №36

А. О. Лихолат ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Розкрито об’єктивну необхідність і шляхи ринкової трансформації науково-технічного потенціалу після здобуття незалежності. Ключові слова: науковий потенціал, інновації, критерії ефективності, наукові дослідження, інтеграція. The objective necessity and the ways of market transformation of scientific and technological potential, which was inherited in … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , , | Comments Off on А. О. Лихолат ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

С. І. Лисенко ПРИРОДА ЛИТОВСЬКО-РУСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКАХ ТА ПОСІБНИКАХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

В статті поставлено за мету визначити, як подається природа литовсько-руської державності у період існування Великого Князівства Литовського, Руського і Жемайтійського в підручниках та навчальних посібниках для вищої школи України (виданих у період незалежності). Ключові слова: Литовсько-Руська держава, державність, підручник, посібник, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , , | Comments Off on С. І. Лисенко ПРИРОДА ЛИТОВСЬКО-РУСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКАХ ТА ПОСІБНИКАХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

С. Ю. Боєва ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

У статті особлива увага приділяється державній підтримці вільного розвитку всіх стилів та жанрів українського образотворчого мистецтва, його широкій популяризації шляхом використання в усіх регіонах України, групових або персональних виставок в умовах незалежної держави. Ключові слова: образотворче мистецтво, Україна, галереї, культурні … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , | Comments Off on С. Ю. Боєва ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

А. І. Махінько СТАНОВЛЕННЯ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

У статті висвітлюється становлення профільної освіти у загальноосвітній школі сучасної України. Ключові слова: незалежна Україна, реформа освіти, загальноосвітня школа, профільна освіта. This article provides an overview of the profession-oriented teaching in the general high school. The author sees this process … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , | Comments Off on А. І. Махінько СТАНОВЛЕННЯ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

О. В. Махно ВІДМОВА УКРАЇНИ ВІД ЯДЕРНОГО СТАТУСУ ТА СТВЕРДЖЕННЯ ПОЗИТИВНОГО МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ

У статті висвітлюється ядерне роззброєння України, аналізується добровільна відмова від ядерного потенціалу, розглядаються сучасні погляди на необхідність повернути Україні статус ядерної держави. Ключові слова: Україна, ядерне роззброєння, ядерна зброя, денуклеаризація, імідж держави. The article highlights the process of nuclear disarmament … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , | Comments Off on О. В. Махно ВІДМОВА УКРАЇНИ ВІД ЯДЕРНОГО СТАТУСУ ТА СТВЕРДЖЕННЯ ПОЗИТИВНОГО МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ

В. А. Ткачук ФІКСОВАНЕ І НЕФІКСОВАНЕ ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ РУБРИК У КИРИЛИЧНИХ ДРУКОВАНИХ ТА РУКОПИСНИХ ЛІТУРГІЙНИХ ТЕКСТАХ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ XVI–XVII ст.

Статтю присвячено виявленню факторів, які впливали на фіксацію літургійних текстів у служебниках Київської митрополії XVI–XVII ст. Ключові слова: Київська митрополія (XVI–XVII ст.), літургійні рубрики, Служебник, Літургія. This article examins factors that influenced fixation of liturgical texts in church books («sluzhebnyky») … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , | Comments Off on В. А. Ткачук ФІКСОВАНЕ І НЕФІКСОВАНЕ ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ РУБРИК У КИРИЛИЧНИХ ДРУКОВАНИХ ТА РУКОПИСНИХ ЛІТУРГІЙНИХ ТЕКСТАХ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ XVI–XVII ст.

В. В. Єгоров ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В НАРОДНІЙ ПРОСВІТІ ТА ПИТАННЯ ПРОГРЕСУ В УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ 1860-х — 1880-х рр.

Розглядається зміст ідейно-публіцистичної боротьби українофілів та великодержавних кіл Російської імперії навколо запровадження української мови в початкову освіту українського народу в 60–80-ті рр. XIX ст. Ключові слова: українська мова, «общерусский культурный язык», просвіта, прогрес, українська публіцистика, російська публіцистика, українофіли. This article … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on В. В. Єгоров ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В НАРОДНІЙ ПРОСВІТІ ТА ПИТАННЯ ПРОГРЕСУ В УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ 1860-х — 1880-х рр.

О. В. Сажок БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШЕПЕТІВСЬКОГО АРХАНГЕЛО-МИХАЙЛІВСЬКОГО БРАТСТВА У 90-х рр. ХІХ ст.

У статті на основі історичних джерел і наукової літератури розглянуто становлення та розвиток бібліотек Архангело-Михайлівського церковного православного братства у містечку Шепетівка Заславського повіту Волинської губернії наприкінці ХІХ ст. Ключові слова: Шепетівка, церковне православне братство, бібліотеки, бібліотечний фонд, читачі, культурно-просвітницька робота. … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , , , | Comments Off on О. В. Сажок БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШЕПЕТІВСЬКОГО АРХАНГЕЛО-МИХАЙЛІВСЬКОГО БРАТСТВА У 90-х рр. ХІХ ст.

А. В. Смишляк ЦЕРКОВНА МУЗИКА ТА ЦЕРКОВНО-ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХІХ ст. В ОЦІНКАХ СУЧАСНИКІВ (на матеріалах епістолярної спадщини П. І. Чайковського)

В статті церковно-хорове мистецтво та виконавство останньої чверті ХІХ ст. проаналізовано з погляду його оцінки в епістолярній спадщині П. І. Чайковського. Ключові слова: П. І. Чайковський, церковно-хорове мистецтво, соціальна історія. This article analises liturgical singing of the last quarter of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , | Comments Off on А. В. Смишляк ЦЕРКОВНА МУЗИКА ТА ЦЕРКОВНО-ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХІХ ст. В ОЦІНКАХ СУЧАСНИКІВ (на матеріалах епістолярної спадщини П. І. Чайковського)

О. В. Малюта СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПРИРОДНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ у XIX — на початку XX ст.

У статті висвітлюється впорядкування української наукової природничо-технічної термінології під час національного відродження на західноукраїнських землях у XIX — на початку XX ст. Ключові слова: українська наукова термінологія, природничо-технічна терміносистема, літературна мова, українське національне відродження. The main purpose of this article … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , | Comments Off on О. В. Малюта СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПРИРОДНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ у XIX — на початку XX ст.