Архів категорії: Сторінки Історії №36

А. А. Погорєлов НОВА КНИГА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМАТИКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

[Гриневич В. Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспіль- но-політичні настрої в Україні, 1939 — червень 1941 рр. / Гриневич В. — Київ — Дніпропетровськ : Ліра, 2012. — 508 с.]. 36_24_Pogorel

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №36 | Comments Off on А. А. Погорєлов НОВА КНИГА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМАТИКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

С. О. Костилєва ПРО УКРАЇНСЬКИХ БЛАГОДІЙНИКІВ ЧАСІВ ВЕЛИКОГО ГОЛОДУ 1932–1933 рр.

[Людяність у нелюдяний час / Упор. В. С. Тіліщак, В. М. Яременко. — Львів : Часопис, 2013. — 236 с.]. 36_23_Kostylieva

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №36 | Comments Off on С. О. Костилєва ПРО УКРАЇНСЬКИХ БЛАГОДІЙНИКІВ ЧАСІВ ВЕЛИКОГО ГОЛОДУ 1932–1933 рр.

І. Я. Щупак КНИГА ПРО НЕВІДОМИЙ ГОЛОД 1928–1929 рр.

[Гриневич Людмила. Голод 1928–1929 рр. у Радянській Україні: моно гра- фія. — К. : Інститут історії України НАН України, 2013. — 435 с.]. 36_22_Shupak

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №36 | Comments Off on І. Я. Щупак КНИГА ПРО НЕВІДОМИЙ ГОЛОД 1928–1929 рр.

В. І. Шпак УКРАЇНСЬКЕ КНИГОВИДАННЯ НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ

В статті проаналізовано стан книговидання незалежної України. По- казано хронологічні етапи розвитку книговидавничої справи в її тематич- ному, мовному і регіональному аспектах. Зроблено спробу узагальнити роз- виток книговидання України, з’ясувати його основні проблеми та шляхи їх подолання. Ключові слова: книга, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , , | Comments Off on В. І. Шпак УКРАЇНСЬКЕ КНИГОВИДАННЯ НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ

К. В. Сосніна ОРГАНІЗАЦІЯ ДИТЯЧИХ ЕКСКУРСІЙ В УСРР наприкінці 1920-х — на початку 1930-х рр. (на матеріалах Київської приміської смуги)

В статті окреслено основні риси організації дитячих екскурсій в контексті розвитку туристичної справи у СРСР напринкінці 1920-х — початку 1930-х рр. Ключові слова: екскурсійна справа, позашкільна освіта. The paper outlines the main features of children’s excursions in the context of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , | Comments Off on К. В. Сосніна ОРГАНІЗАЦІЯ ДИТЯЧИХ ЕКСКУРСІЙ В УСРР наприкінці 1920-х — на початку 1930-х рр. (на матеріалах Київської приміської смуги)

Л. В. Гриневич УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОД 1928–1929 рр. ЯК НАСЛІДОК РАДЯНСЬКОЇ ГОЛОДОТВОРНОЇ ПОЛІТИКИ

У статті аналізуються причини і наслідки українського голоду 1928–1929 рр. Автор обгрунтовує висновок про те, що хоча цей голод і відбувався на тлі недородів, головною його причиною стала голодотворна політика радянської влади. Ключові слова: український голод 1928–1929 рр., радянська голодотворна … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , | Comments Off on Л. В. Гриневич УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОД 1928–1929 рр. ЯК НАСЛІДОК РАДЯНСЬКОЇ ГОЛОДОТВОРНОЇ ПОЛІТИКИ

Ю. М. Корогодський ГОЛОД У ЄВРЕЙСЬКИХ ЗЕМЛЕРОБСЬКИХ КОЛОНІЯХ УКРАЇНИ (1932–1933 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Статтю присвячено аналізу вивчення Голодомору 1932–1933 рр. у єврейських землеробських колоніях півдня України. Ключові слова: землеробські колонії, Голодомор, євреї, сільське господарство, геноцид. The article is devoted to the analysis of study of events of Holodomor (1932–1933) in the Jewish agricultural … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , , | Comments Off on Ю. М. Корогодський ГОЛОД У ЄВРЕЙСЬКИХ ЗЕМЛЕРОБСЬКИХ КОЛОНІЯХ УКРАЇНИ (1932–1933 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Ш. Ш. Рамазанов, Л. Р. Ігнатова ПРИЧИНИ ПОРАЗКИ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ У ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

У статті розглядаються причини поразки Червоної Армії в перші дні Великої Вітчизняної війни. Аналізуються дії Наркомату оборони та Генерального штабу, а також самого Й. Сталіна напередодні та на початку Другої Світової війни щодо підготовки СРСР до війни. Ключові слова: Червона … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , | Comments Off on Ш. Ш. Рамазанов, Л. Р. Ігнатова ПРИЧИНИ ПОРАЗКИ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ У ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

О. Костючок ФУНКЦІОНУВАННЯ СОФІЙСЬКОГО ЗАПОВІДНИКАВ РОКИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1943 рр.)

Статтю присвячено проблематиці діяльності Софійського заповідника в роки нацистської окупації. Ключові слова: Софійський заповідник, нацистська окупація (1941–1943 рр.), пам’ятка. The article is focused on a range of problems regarding activities of Sofia reserve during Nazi occupation, in particular to issues … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , | Comments Off on О. Костючок ФУНКЦІОНУВАННЯ СОФІЙСЬКОГО ЗАПОВІДНИКАВ РОКИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1943 рр.)

А. В. Курьянович ВЫБОРЫ В ВЫСШИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК В ПЕРИОД «ПЕРЕСТРОЙКИ»: ОСОБЕННОСТИ, ПРОТИВОРЕЧИЯ, ИТОГИ (на примере избирательной кампании в Верховный Совет Белорусской ССР XII созыва 1990 г.)

В статье анализируются изменения в избирательном законодательстве, затрагивается проблема парламентского представительства от общественных организаций и другие вопросы при подготовке и проведении выборов в Верховный Совет Белорусской ССР XII созыва. Ключевые слова: выборы, парламент, избиратель, программа, агитация, кандидат, депутат. On the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on А. В. Курьянович ВЫБОРЫ В ВЫСШИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК В ПЕРИОД «ПЕРЕСТРОЙКИ»: ОСОБЕННОСТИ, ПРОТИВОРЕЧИЯ, ИТОГИ (на примере избирательной кампании в Верховный Совет Белорусской ССР XII созыва 1990 г.)

А. О. Лихолат ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Розкрито об’єктивну необхідність і шляхи ринкової трансформації науково-технічного потенціалу після здобуття незалежності. Ключові слова: науковий потенціал, інновації, критерії ефективності, наукові дослідження, інтеграція. The objective necessity and the ways of market transformation of scientific and technological potential, which was inherited in … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , , | Comments Off on А. О. Лихолат ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

С. І. Лисенко ПРИРОДА ЛИТОВСЬКО-РУСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКАХ ТА ПОСІБНИКАХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

В статті поставлено за мету визначити, як подається природа литовсько-руської державності у період існування Великого Князівства Литовського, Руського і Жемайтійського в підручниках та навчальних посібниках для вищої школи України (виданих у період незалежності). Ключові слова: Литовсько-Руська держава, державність, підручник, посібник, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , , | Comments Off on С. І. Лисенко ПРИРОДА ЛИТОВСЬКО-РУСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКАХ ТА ПОСІБНИКАХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

С. Ю. Боєва ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

У статті особлива увага приділяється державній підтримці вільного розвитку всіх стилів та жанрів українського образотворчого мистецтва, його широкій популяризації шляхом використання в усіх регіонах України, групових або персональних виставок в умовах незалежної держави. Ключові слова: образотворче мистецтво, Україна, галереї, культурні … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , | Comments Off on С. Ю. Боєва ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

А. І. Махінько СТАНОВЛЕННЯ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

У статті висвітлюється становлення профільної освіти у загальноосвітній школі сучасної України. Ключові слова: незалежна Україна, реформа освіти, загальноосвітня школа, профільна освіта. This article provides an overview of the profession-oriented teaching in the general high school. The author sees this process … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , | Comments Off on А. І. Махінько СТАНОВЛЕННЯ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

О. В. Махно ВІДМОВА УКРАЇНИ ВІД ЯДЕРНОГО СТАТУСУ ТА СТВЕРДЖЕННЯ ПОЗИТИВНОГО МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ

У статті висвітлюється ядерне роззброєння України, аналізується добровільна відмова від ядерного потенціалу, розглядаються сучасні погляди на необхідність повернути Україні статус ядерної держави. Ключові слова: Україна, ядерне роззброєння, ядерна зброя, денуклеаризація, імідж держави. The article highlights the process of nuclear disarmament … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , | Comments Off on О. В. Махно ВІДМОВА УКРАЇНИ ВІД ЯДЕРНОГО СТАТУСУ ТА СТВЕРДЖЕННЯ ПОЗИТИВНОГО МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ

В. А. Ткачук ФІКСОВАНЕ І НЕФІКСОВАНЕ ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ РУБРИК У КИРИЛИЧНИХ ДРУКОВАНИХ ТА РУКОПИСНИХ ЛІТУРГІЙНИХ ТЕКСТАХ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ XVI–XVII ст.

Статтю присвячено виявленню факторів, які впливали на фіксацію літургійних текстів у служебниках Київської митрополії XVI–XVII ст. Ключові слова: Київська митрополія (XVI–XVII ст.), літургійні рубрики, Служебник, Літургія. This article examins factors that influenced fixation of liturgical texts in church books («sluzhebnyky») … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , | Comments Off on В. А. Ткачук ФІКСОВАНЕ І НЕФІКСОВАНЕ ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ РУБРИК У КИРИЛИЧНИХ ДРУКОВАНИХ ТА РУКОПИСНИХ ЛІТУРГІЙНИХ ТЕКСТАХ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ XVI–XVII ст.

В. В. Єгоров ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В НАРОДНІЙ ПРОСВІТІ ТА ПИТАННЯ ПРОГРЕСУ В УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ 1860-х — 1880-х рр.

Розглядається зміст ідейно-публіцистичної боротьби українофілів та великодержавних кіл Російської імперії навколо запровадження української мови в початкову освіту українського народу в 60–80-ті рр. XIX ст. Ключові слова: українська мова, «общерусский культурный язык», просвіта, прогрес, українська публіцистика, російська публіцистика, українофіли. This article … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on В. В. Єгоров ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В НАРОДНІЙ ПРОСВІТІ ТА ПИТАННЯ ПРОГРЕСУ В УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ 1860-х — 1880-х рр.

О. В. Сажок БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШЕПЕТІВСЬКОГО АРХАНГЕЛО-МИХАЙЛІВСЬКОГО БРАТСТВА У 90-х рр. ХІХ ст.

У статті на основі історичних джерел і наукової літератури розглянуто становлення та розвиток бібліотек Архангело-Михайлівського церковного православного братства у містечку Шепетівка Заславського повіту Волинської губернії наприкінці ХІХ ст. Ключові слова: Шепетівка, церковне православне братство, бібліотеки, бібліотечний фонд, читачі, культурно-просвітницька робота. … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , , , | Comments Off on О. В. Сажок БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШЕПЕТІВСЬКОГО АРХАНГЕЛО-МИХАЙЛІВСЬКОГО БРАТСТВА У 90-х рр. ХІХ ст.

А. В. Смишляк ЦЕРКОВНА МУЗИКА ТА ЦЕРКОВНО-ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХІХ ст. В ОЦІНКАХ СУЧАСНИКІВ (на матеріалах епістолярної спадщини П. І. Чайковського)

В статті церковно-хорове мистецтво та виконавство останньої чверті ХІХ ст. проаналізовано з погляду його оцінки в епістолярній спадщині П. І. Чайковського. Ключові слова: П. І. Чайковський, церковно-хорове мистецтво, соціальна історія. This article analises liturgical singing of the last quarter of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , | Comments Off on А. В. Смишляк ЦЕРКОВНА МУЗИКА ТА ЦЕРКОВНО-ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХІХ ст. В ОЦІНКАХ СУЧАСНИКІВ (на матеріалах епістолярної спадщини П. І. Чайковського)

О. В. Малюта СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПРИРОДНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ у XIX — на початку XX ст.

У статті висвітлюється впорядкування української наукової природничо-технічної термінології під час національного відродження на західноукраїнських землях у XIX — на початку XX ст. Ключові слова: українська наукова термінологія, природничо-технічна терміносистема, літературна мова, українське національне відродження. The main purpose of this article … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , | Comments Off on О. В. Малюта СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПРИРОДНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ у XIX — на початку XX ст.

Л. П. Лановюк СЛАВЕТНІ ІМЕНА: ПЕРШІ ДЕКАНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

У статті висвітлено життєвий шлях перших керівників сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту. Ключові слова: сільськогосподарське відділення, Київський політехнічний інститут, декан, М. П. Чирвинський, К. Г. Шіндлер, П. Р. Сльозкін. The biographies of the first leaders of agricultural department of the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Л. П. Лановюк СЛАВЕТНІ ІМЕНА: ПЕРШІ ДЕКАНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

І. В. Зенич ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ ДО ВСЕРОСІЙСЬКИХ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ НА КИЇВЩИНІ

У статті аналізуються основні складові підготовки виборів до Всеросійських Установчих зборів у Київській губернії. Ключові слова: виборча комісія, Всеросійські Установчі збори, Київська губернія. The aim of this paper is to show the main stages in the Russian Constituent Assembly election … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , | Comments Off on І. В. Зенич ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ ДО ВСЕРОСІЙСЬКИХ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ НА КИЇВЩИНІ

В. Ж. Попов МЕШКАНЦІ МІСТ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІНИ ВЛАДИ у 1917–1920 рр.

У пропонованій статті розглядається необхідність життєзабезпечення, коли бракувало яких-небудь державних структур. Визначаються основні особливості повсякденної поведінки городян, аналізується вплив конкретно-історичної обстановки на соціальні процеси. Ключові слова: міста України, національно-демократична революція, самостійне життєзабезпечення, професійні спілки, соціальна самоорганізація, будинкова охорона. This article … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , , , | Comments Off on В. Ж. Попов МЕШКАНЦІ МІСТ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІНИ ВЛАДИ у 1917–1920 рр.

В. К. Кушнір ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ БОГОЛЮБОВ

У статті, що пропонується, віддзеркалено життєвий і творчий шлях видатного вченого Миколи Миколайовича Боголюбова. Ключові слова: фізика, математика, механіка, видатний учений. The followed article depicts the life story and creative path of the outstanding scientist in branch of physics, mathematics … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , | Comments Off on В. К. Кушнір ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ БОГОЛЮБОВ