Архів категорії: Сторінки Історії №33

М. В. Гаухман УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В НАЦІОТВОРЕННІ (1905–1914 РР.): МІЖ РОСІЙСЬКИМ ТА УКРАЇНСЬКИМ ПРОЕКТАМИ

Проаналізовано соціокультурне становище українського селянства Правобережної України та участь його в Першій російській революції (1905–1907 рр.). Доведено неефективність російського та українського національного проектів щодо включення селянства в конструювання модерних націй. The socio-cultural statement of Ukrainian peasantry in Right-bank Ukraine and his … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №33 | Comments Off on М. В. Гаухман УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В НАЦІОТВОРЕННІ (1905–1914 РР.): МІЖ РОСІЙСЬКИМ ТА УКРАЇНСЬКИМ ПРОЕКТАМИ

Д. Л. Стефанович, В. В. Янковий ГАЗЕТА «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК» ЯК ДЗЕРКАЛО ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

Статтю присвячено історії заснування та видання впродовж вісімдесяти п’яти років газети «Київський політехнік» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». The article is devoted to the history of the establishment and publication of «Київський політехнік» («Kyiv Polytechnic») newspaper of the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №33 | Comments Off on Д. Л. Стефанович, В. В. Янковий ГАЗЕТА «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК» ЯК ДЗЕРКАЛО ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

Л. В. Гриневич «ВЖИТИ РІШУЧИХ ЗАХОДІВ ДО ПОВНОГО ВИКОНАННЯ ВИВІЗНИХ НАРЯДІВ…»: ПРО ПОСТАВКИ УКРАЇНСЬКОГО ХЛІБА НА ВНУТРІШНЬОСОЮЗНІ РИНКИ У 1927/28 р.

Статтю присвячено аналізу внутрішньосоюзного обігу хліба в умовах зернової кризи 1927/28 р. Встановлено обсяги зернової продукції, вивезеної з України до союзних республік. The article examines the inner-USSR circulation of bread in a grain crisis in 1927/1928, are determined by the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №33 | Comments Off on Л. В. Гриневич «ВЖИТИ РІШУЧИХ ЗАХОДІВ ДО ПОВНОГО ВИКОНАННЯ ВИВІЗНИХ НАРЯДІВ…»: ПРО ПОСТАВКИ УКРАЇНСЬКОГО ХЛІБА НА ВНУТРІШНЬОСОЮЗНІ РИНКИ У 1927/28 р.

О. Л. Рябченко ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (кінець 1920-х — 1930-ті рр.)

У статті на основі широкого кола джерел аналізуються експерименти радянської влади щодо формування контингенту студентів вищих начальних закладів України у кінці 1920-х — протягом 1930-х рр., які завершилися скасуванням обмежень для представників «соціально-ворожих» верств населення при вступі на навчання. In … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №33 | Comments Off on О. Л. Рябченко ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (кінець 1920-х — 1930-ті рр.)

Н. П. Ісакова ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ ГОЛОДОМОРУ 1932 –1933 рр. В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

У статті комплексно досліджено Голодомор в Україні 1932–1933 рр. як одну з найтрагічніших подій початку 1930-х рр. Велика увага приділяється з’ясуванню особливостей висвітлення голоду 1930-х рр. у низці українських і зарубіжних видань (сучасних та 30-х років). The article presents a … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №33 | Comments Off on Н. П. Ісакова ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ ГОЛОДОМОРУ 1932 –1933 рр. В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Л. С. Баштова ПРОФЕСОР ЮРІЙ СОКОЛОВ — ПРАВЕДНИК НАРОДІВ СВІТУ ТА ВЧЕНИЙ ЗІ СВІТОВИМ ІМ’ЯМ (До 115-річчя з дня народження Ю. Д. Соколова)

В статті віддзеркалено життєвий шлях видатного вченого ХХ ст. — математика та механіка Юрія Дмитровича Соколова. Він — учень Б. Я. Букреєва, Д. О. Граве, М. П. Кравчука. За порятунок євреїв у роки Великої Вітчизняної війни Інститут героїзму і катастроф … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №33 | Comments Off on Л. С. Баштова ПРОФЕСОР ЮРІЙ СОКОЛОВ — ПРАВЕДНИК НАРОДІВ СВІТУ ТА ВЧЕНИЙ ЗІ СВІТОВИМ ІМ’ЯМ (До 115-річчя з дня народження Ю. Д. Соколова)

Н. І. Паламарчук ІСТОРІЯ НАУКИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.

Висвітлюються головні досягнення науки (фізики, хімії, математики, геології та астрономії) в першій половині ХХ ст. Простежується процес наукових відкриттів у хронологічному порядку в різних країнах світу. The article deals with the important achievements of science (physics, chemistry, mathematics, geology and astronomy) … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №33 | Comments Off on Н. І. Паламарчук ІСТОРІЯ НАУКИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.

Т. В. Шевчук ДОСЯГНЕННЯ ТЕХНІКИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст. ЯК ОЗНАКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

У статті йдеться про досягнення та новинки в розвитку техніки й про те, як технічні новації вплинули на конкурентоздатність промислових підприємств у першій половині ХХ ст. In this article we are speaking about achievements and novelties in technological development and … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №33 | Comments Off on Т. В. Шевчук ДОСЯГНЕННЯ ТЕХНІКИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст. ЯК ОЗНАКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

В. Ю. Яковенко ЖИТТЯ ТА ПОБУТ ЖИТОМИРЯН ПІД ЧАС НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (липень 1941 — грудень 1943 рр.)

У статті визначено риси життя та побуту мешканців окупованого Житомира під час Великої Вітчизняної війни в 1941–1943 рр. Показано диференційоване ставлення нацистів до різних соціальних і національних груп населення. Встановлено, що особливістю окупації в Житомирі була її буденність, коли населення, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №33 | Comments Off on В. Ю. Яковенко ЖИТТЯ ТА ПОБУТ ЖИТОМИРЯН ПІД ЧАС НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (липень 1941 — грудень 1943 рр.)

Г. В. Полєтаєв РУХ ОПОРУ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКА ІДЕОЛОГІЧНА БОРОТЬБА ЗА ВПЛИВ НА МІСЦЕВЕ НАСЕЛЕННЯ (1941–1944)

У роботі досліджується соціальний аспект інформаційно-пропагандистського протистояння радянської і німецької сторін під час окупації Житомирщини німецькими військами (1941–1944 рр.). Автор проаналізував перебіг радянсько-німецької ідеологічної боротьби, розглянув основні засоби впливу на населення. The social aspects of informational and propaganda withstand during … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №33 | Comments Off on Г. В. Полєтаєв РУХ ОПОРУ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКА ІДЕОЛОГІЧНА БОРОТЬБА ЗА ВПЛИВ НА МІСЦЕВЕ НАСЕЛЕННЯ (1941–1944)