Архів категорії: Сторінки Історії №33

А. І. Махінько ДИНАСТІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ДО ХІІІ ст.: ІСТОРИКО-ГЕНЕАЛОГІЧНИЙ ОГЛЯД

У статті висвітлюються деякі аспекти династичної політики руського князівського дому, приділено увагу найбільш видатним його представникам. The article covers a certain aspect of the dynasty policy of Rus princes family, an attention is paid to the most popular its representatives. … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №33 | Comments Off on А. І. Махінько ДИНАСТІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ДО ХІІІ ст.: ІСТОРИКО-ГЕНЕАЛОГІЧНИЙ ОГЛЯД

В. В. Кукса, Т. В. Коломієць РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

У статті проаналізовано особливості релігійного світогляду козаків, з’ясовано роль православної Церкви в житті козацтва. The features of religious belief of Cossacks and the role of the Оrthodox Church in the Cossacks’ life are analyzed. 33_2_Kuk_Kolo

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №33 | Comments Off on В. В. Кукса, Т. В. Коломієць РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

О. О. Завадський ГЕТЬМАН І. С. МАЗЕПА ЯК МЕЦЕНАТ І ПОКРОВИТЕЛЬ ЦЕРКВИ

У статті розглядається, як Іван Степанович Мазепа, будучи наприкінці XVII — на початку XVIII ст. гетьманом Лівобережної і Правобережної України, займався меценатською діяльністю в церковному будівництві, соціальній сфері та був оплотом правосланої Церкви. Автор виходить з того, що культурна політика, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №33 | Comments Off on О. О. Завадський ГЕТЬМАН І. С. МАЗЕПА ЯК МЕЦЕНАТ І ПОКРОВИТЕЛЬ ЦЕРКВИ

А. А. Кізлова РЕЧОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ КИЇВСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ СВЯТИНЬ У КІНЦІ XVIII — ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТТЯХ ХХ ст.

Статтю присвячено одному з аспектів сприйняття чудотворних ікон і мощей Києва в кінці XVIII — перших десятиліттях XX ст. На основі широкого кола архівних матеріалів і опублікованих джерел проаналізовано речове середовище шанованих ікон і реліквій та погляди служителів Церкви на … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №33 | Comments Off on А. А. Кізлова РЕЧОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ КИЇВСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ СВЯТИНЬ У КІНЦІ XVIII — ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТТЯХ ХХ ст.

Л. П. Лановюк ХРАНИТЕЛІ ПАМ’ЯТІ (З історії розвитку музейної справи в НУБіП України)

Стаття розкриває окремі сторінки розвитку музейної справи в одному з провідних вищих навчальних закладів України аграрного профілю. Проаналізовано історію його музеїв від витоків до сьогодення, роль у розвитку музейної справи видатних і пересічних, на перший погляд, особистостей. The article describes … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №33 | Comments Off on Л. П. Лановюк ХРАНИТЕЛІ ПАМ’ЯТІ (З історії розвитку музейної справи в НУБіП України)

О. С. Білявська ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ КИЄВА НА ТЛІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ І КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

Висвітлено діяльність гімназій Києва — основних закладів середньої освіти в пореформений період. В одному контексті розглянуто розвиток шкільної освіти й народжуваний революційний та український національний рух. Досліджено загальноімперську освітню стратегію, русифікацію суспільства, роль школи як провідної гілки національно-культурного будівництва. The … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №33 | Comments Off on О. С. Білявська ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ КИЄВА НА ТЛІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ І КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

І. П. Якубовський ДО ІСТОРІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ М. В. ЛИСЕНКА (музейний аспект)

Автор статті ставить за мету показати на основі музейних, архівних джерел, експонатів та експозицій історію творчої спадщини багатогранної й геніальної постаті Миколи Віталійовича Лисенка — основоположника української класичної музики, а також митця, який протягом життя збирав та впорядковував український народний … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №33 | Comments Off on І. П. Якубовський ДО ІСТОРІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ М. В. ЛИСЕНКА (музейний аспект)

Н. М. Колб ЧИ ПОВИННЕ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКЕ ДУХОВЕНСТВО БУТИ УЧАСНИКОМ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РУХУ: БАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ СВІТСЬКИХ І ДУХОВНИХ КІЛ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ ст.

У статті досліджено позиції греко-католицької ієрархії і нижчого парафіяльного духовенства в суспільно-політичному русі українців Галичини кінця ХІХ ст., окреслено розмаїття позицій у середовищі українських світських і духовних кіл щодо доцільності такої діяльності кліру. In the research out the Greek catholic hierarchy … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №33 | Comments Off on Н. М. Колб ЧИ ПОВИННЕ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКЕ ДУХОВЕНСТВО БУТИ УЧАСНИКОМ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РУХУ: БАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ СВІТСЬКИХ І ДУХОВНИХ КІЛ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ ст.

О. В. Сажок БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСТРОЗЬКОГО КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО БРАТСТВА У 1865 –1929 рр.

Розглянуто становлення та розвиток бібліотек, які заснувало Острозьке Кирило-Мефодіївське церковне братство в 1865–1929 рр. Визначено їхні типи та функціональне призначення. Розкрито шляхи поповнення бібліотечних фондів, проаналізовано їх структуру та склад. Відзначено внесок відомих діячів Російської імперії у примноження фондів бібліотек … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №33 | Comments Off on О. В. Сажок БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСТРОЗЬКОГО КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО БРАТСТВА У 1865 –1929 рр.

Ю. В. Хитровська ВПЛИВ МАСОНІВ НА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ПОЧАТКУ XX ст.

Спираючись на архівні документи, наукову літературу та матеріали періодики, автор робить спробу дослідити питання про роль масонства в громадсько-політичних процесах у Російській імперії, зокрема в Правобережній Україні, на початку ХХ ст. Basing on the archives documents, scientific literature and materials … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №33 | Comments Off on Ю. В. Хитровська ВПЛИВ МАСОНІВ НА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ПОЧАТКУ XX ст.