Архів категорії: Сторінки Історії №32

О. В. Мартинюк ДЕБАТИ МІЖ КИЇВСЬКИМ КЛУБОМ РОСІЙСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ І ТОВАРИСТВОМ УКРАЇНСЬКИХ ПОСТУПОВЦІВ НАВКОЛО МАЛОРОСІЙСЬКОГО ПИТАННЯ

У статті розглядаються відносини між Київським клубом російських націоналістів та Товариством українських поступовців напередодні Першої Світової війни. Малоросійське питання, що було ключовим у дебатах між цими організаціями, висвітлюється на трьох рівнях: внутрішньому, регіональному та імперському. Дебати описуються не лише в … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on О. В. Мартинюк ДЕБАТИ МІЖ КИЇВСЬКИМ КЛУБОМ РОСІЙСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ І ТОВАРИСТВОМ УКРАЇНСЬКИХ ПОСТУПОВЦІВ НАВКОЛО МАЛОРОСІЙСЬКОГО ПИТАННЯ

О. П. Машевський ЗАГОСТРЕННЯ РОСІЙСЬКО -НІМЕЦЬКИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ У ОСМАНСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

У статті на основі аналізу британських, німецьких, російських, французьких дипломатичних джерел та мемуарної літератури розглянуто російсько-німецьку конфронтацію в період німецької військової місії генерала О. Лімана фон Сандерса в Османській імперії наприкінці 1913 — у першій половині 1914 рр. This article … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on О. П. Машевський ЗАГОСТРЕННЯ РОСІЙСЬКО -НІМЕЦЬКИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ У ОСМАНСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Т. Б. Бикова РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА ТАВРИДИ

В статті досліджується історія першої радянської республіки на Крим-ському півострові. На значному архівному матеріалі розглядаються причини виникнення в 1918 р. Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди, підбито підсумки її існування. In the article the question of creation in 1918 the first soviet … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on Т. Б. Бикова РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА ТАВРИДИ

Л. В. Гриневич НЕДОРОДИ 1928 –1929 рр. В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, РОЗМІРИ, МЕТОДИКА СТАТИСТИЧНИХ ОБРАХУВАНЬ

У статті з’ясовуються причини, перебіг і наслідки недородів 1928 і 1929 рр. в Україні. Обґрунтовано висновок, що недороди були спричинені несприятливими природно-кліматичними умовами, низькою агрокультурою селянства та надзвичайними заходами сталінської влади в аграрній сфері. Визначені радянськими статистиками розміри українських неврожаїв … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on Л. В. Гриневич НЕДОРОДИ 1928 –1929 рр. В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, РОЗМІРИ, МЕТОДИКА СТАТИСТИЧНИХ ОБРАХУВАНЬ

Л. С. Баштова, Н. В. Писаревська ЙОГО ПРАЦЯ — ЦЕ МИСТЕЦТВО ВИСОКОГО РІВНЯ (До 115-річчя з дня народження О. С. Смогоржевського)

У статті віддзеркалено життєвий шлях видатного вченого-математика ХХ ст. Олександра Степановича Смогоржевського. Його діяльність відігравала важливу роль у математичному житті Києва та Київського політехнічного інституту. Він відомий працями з геометрії Лобачевсько-го, диференційних рівнянь та вищої алгебри. The article is devoted … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on Л. С. Баштова, Н. В. Писаревська ЙОГО ПРАЦЯ — ЦЕ МИСТЕЦТВО ВИСОКОГО РІВНЯ (До 115-річчя з дня народження О. С. Смогоржевського)

О. В. Короткова ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ В РАДЯНСЬКІЙ І ЗАРУБІЖНІЙ ПРЕСІ (1986 –1987 рр.)

У статті висвітлюється інформаційна ситуація 1986–1987 рр. довкола аварії на Чорнобильській АЕС, аналізуються особливості висвітлення цієї події вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації. The article covers information situation 1986 –1987 on the accident at the Chernobyl nuclear power plant, event … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on О. В. Короткова ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ В РАДЯНСЬКІЙ І ЗАРУБІЖНІЙ ПРЕСІ (1986 –1987 рр.)

С. О. Костилєва «СТОРІНКИ ІСТОРІЇ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ»: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, АНАЛІЗ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ ВИДАННЯ

У статті представлено огляд історії створення та джерелознавчу характеристику видання «Сторінки історії. Збірник наукових праць», про аналізовано структуру та змістове наповнення випусків збірника. Обґрунтовано наукове значення періодичного видання, високий рівень його інформаційної насиченості. The article is devoted to the source’s … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on С. О. Костилєва «СТОРІНКИ ІСТОРІЇ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ»: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, АНАЛІЗ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ ВИДАННЯ

Ю. А. Горбань КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ БІОГРАФІСТИКИ

В контексті завдань створення Українського біографічного словника окреслено авторське бачення його концепції, теоретико-методологічних основ та науково-методичних проблем у практичній реалізації зазначеного проекту. Показано місце біографічної складової в структурі гуманітарних знань. In the context of tasks of creation of the Ukrainian … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on Ю. А. Горбань КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ БІОГРАФІСТИКИ

О. С. Білявська РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ЕТНОПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ У ЗАКАРПАТТІ

Автор статті зосереджує увагу на актуальності дослідження етно-політичного розвитку регіонів України. Закарпаття обрано як своєрідний за історичним розвитком регіон, де етнокультурні процеси сприяють між етнічній толерантності та консолідації етнічних груп у межах української держави. The author of the article pays … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on О. С. Білявська РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ЕТНОПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ У ЗАКАРПАТТІ

Н. Ф. Гнатюк, С. О. Радчич ПРИНЦИП ІСТОРИЗМУ — ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Аналізуються принципи дослідження історичних проблем, за якими формується світогляд українців у сучасному періоді. На прикладі Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького дається характеристика відповідності навчальних програм принципові історизму. The article provides analyses the principles of study of the historical problems, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on Н. Ф. Гнатюк, С. О. Радчич ПРИНЦИП ІСТОРИЗМУ — ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА