Архів категорії: Сторінки Історії №32

В. В. Вахонєєв АНТИЧНІ ПОСЕЛЕННЯ НА БОСПОРІ КІММЕРІЙСЬКОМУ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ VI ст. до н. е.: СПРОБА АРХЕОЛОГІЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ

Автор статті робить спробу археологічної реконструкції перших грецьких поселень, що утворилися в районі Керченської протоки в першій половині VI ст. до н. е. Обґрунтовується висновок про те, що всі поселення, засновані в цей час, не були стаціонарними та виконували функції … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on В. В. Вахонєєв АНТИЧНІ ПОСЕЛЕННЯ НА БОСПОРІ КІММЕРІЙСЬКОМУ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ VI ст. до н. е.: СПРОБА АРХЕОЛОГІЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ

А. І. Махінько СЛОВ’ЯНСЬКА ПИСЕМНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ

У статті досліджується виникнення слов’янської писемності, розглядається та аналізується історіографія проблеми. Інформацію щодо слов’янської писемності узагальнено в світлі наукової й суспільної дискусії. In article the question of Slavic writing occurrence is investigated, the problem of historiography is considered and analyzed. … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on А. І. Махінько СЛОВ’ЯНСЬКА ПИСЕМНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ

О. М. Жук УРЯДОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОЛОНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

В статті простежуються особливості реалізації Люблінської унії 1569 р., специфіка державного регулювання колонізації на приєднаних українських землях у складі Речі Посполитої. Встановлено, що королівський уряд Польщі протекційною політикою намагався створювати сприятливі умови для колонізації спустошених земель Наддніпрянщини. Однак визначальна роль … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on О. М. Жук УРЯДОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОЛОНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

Ю. В. Коптюх, О. І. Калінович ОСТРІЙСЬКА ПОКРОВСЬКА ЦЕРКВА: ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ ТА ІКОНОПИСУ

У статті висвітлено архітектурні особливості Покровської церкви та подано опис найцікавіших сюжетів ікон, пов’язаних з Переяславщиною. Визначено архітектурні, історико-мистецькі особливості, національні традиції архітектури та оздоблення інтер’єру Покровської козацької церкви 1606 р. з с. Острійки. The article deals with the features … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on Ю. В. Коптюх, О. І. Калінович ОСТРІЙСЬКА ПОКРОВСЬКА ЦЕРКВА: ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ ТА ІКОНОПИСУ

Ю. В. Хитровська ЕВОЛЮЦІЯ СТОСУНКІВ МІЖ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИМ І РИМО-КАТОЛИЦЬКИМ ДУХОВЕНСТВОМ ТА ЇХНЬОЮ ПАСТВОЮ В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVIII — у XIX ст.

Спираючись на архівні документи, наукову літературу та матеріали періодики, автор статті досліджує еволюцію стосунків між греко-католицьким і римо-католицьким духовенством та їхньою паствою в Правобережній Україні наприкінці XVIII — у XІX ст. Basing on the archives documents, scientific literature and materials … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on Ю. В. Хитровська ЕВОЛЮЦІЯ СТОСУНКІВ МІЖ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИМ І РИМО-КАТОЛИЦЬКИМ ДУХОВЕНСТВОМ ТА ЇХНЬОЮ ПАСТВОЮ В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVIII — у XIX ст.

А. В. Харченко КУПЕЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII — НА ПОЧАТКУ XX ст.: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ШЛЮБНОЇ ПОВЕДІНКИ ВЕРСТВИ

У статті аналізуються погляди українських та зарубіжних істориків на проблеми історії родини і шлюбу. Особлива увага приділяється визначенню моделі поведінки купецької верстви Харківської губ., яка отримала в сучасній історіографії назву шлюбної поведінки. Зроблено огляд сучасних наукових дефініцій предмета. Зазначається, що … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on А. В. Харченко КУПЕЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII — НА ПОЧАТКУ XX ст.: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ШЛЮБНОЇ ПОВЕДІНКИ ВЕРСТВИ

Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)

У статті розглядаються особливості селянського землеволодіння в Україні після скасування кріпацтва у Російській імперії. Автори аналізують основні аспекти забезпечення селян землею та їхнє матеріальне становище в пореформений період. In clause the features of country landed property in Ukraine after a … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)

О. М. Гордуновський ПОСЕРЕДНИЦТВО У ХЛІБНІЙ ТОРГІВЛІ В ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ ХІХ ст.

В статті комплексно досліджено стан торгівлі хлібом та її динаміки в межах Новоросії ХІХ ст. Проведено широкі порівняльні паралелі в географічному та хронологічному аспектах. Охарактеризовано посередництво в хлібній торгівлі на Півдні України у визначений період. First in historical science the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on О. М. Гордуновський ПОСЕРЕДНИЦТВО У ХЛІБНІЙ ТОРГІВЛІ В ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ ХІХ ст.

Я. П. Цецик ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВОЛИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Проаналізовано соціально-економічний розвиток Волинської губернії наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Розкрито особливості економічного зростання краю, з’ясовано рівень розвитку селянських землеволодінь. The socio-economic development of Volyn province at the end of the 19th — in the early 20th centuries … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on Я. П. Цецик ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВОЛИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Л. М. Волкотруб, В. Аврахов ДО ПИТАННЯ ПРО ВИДАВНИЧО-НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ В. ДОМАНИЦЬКОГО

В статті докладно аналізується діяльність В. Доманицького як видавця і науковця. Activity of V. Domanickiy as publisher and the scientist is analyzed. 32_10_Volkotrub

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on Л. М. Волкотруб, В. Аврахов ДО ПИТАННЯ ПРО ВИДАВНИЧО-НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ В. ДОМАНИЦЬКОГО

О. В. Мартинюк ДЕБАТИ МІЖ КИЇВСЬКИМ КЛУБОМ РОСІЙСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ І ТОВАРИСТВОМ УКРАЇНСЬКИХ ПОСТУПОВЦІВ НАВКОЛО МАЛОРОСІЙСЬКОГО ПИТАННЯ

У статті розглядаються відносини між Київським клубом російських націоналістів та Товариством українських поступовців напередодні Першої Світової війни. Малоросійське питання, що було ключовим у дебатах між цими організаціями, висвітлюється на трьох рівнях: внутрішньому, регіональному та імперському. Дебати описуються не лише в … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on О. В. Мартинюк ДЕБАТИ МІЖ КИЇВСЬКИМ КЛУБОМ РОСІЙСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ І ТОВАРИСТВОМ УКРАЇНСЬКИХ ПОСТУПОВЦІВ НАВКОЛО МАЛОРОСІЙСЬКОГО ПИТАННЯ

О. П. Машевський ЗАГОСТРЕННЯ РОСІЙСЬКО -НІМЕЦЬКИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ У ОСМАНСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

У статті на основі аналізу британських, німецьких, російських, французьких дипломатичних джерел та мемуарної літератури розглянуто російсько-німецьку конфронтацію в період німецької військової місії генерала О. Лімана фон Сандерса в Османській імперії наприкінці 1913 — у першій половині 1914 рр. This article … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on О. П. Машевський ЗАГОСТРЕННЯ РОСІЙСЬКО -НІМЕЦЬКИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ У ОСМАНСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Т. Б. Бикова РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА ТАВРИДИ

В статті досліджується історія першої радянської республіки на Крим-ському півострові. На значному архівному матеріалі розглядаються причини виникнення в 1918 р. Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди, підбито підсумки її існування. In the article the question of creation in 1918 the first soviet … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on Т. Б. Бикова РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА ТАВРИДИ

Л. В. Гриневич НЕДОРОДИ 1928 –1929 рр. В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, РОЗМІРИ, МЕТОДИКА СТАТИСТИЧНИХ ОБРАХУВАНЬ

У статті з’ясовуються причини, перебіг і наслідки недородів 1928 і 1929 рр. в Україні. Обґрунтовано висновок, що недороди були спричинені несприятливими природно-кліматичними умовами, низькою агрокультурою селянства та надзвичайними заходами сталінської влади в аграрній сфері. Визначені радянськими статистиками розміри українських неврожаїв … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on Л. В. Гриневич НЕДОРОДИ 1928 –1929 рр. В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, РОЗМІРИ, МЕТОДИКА СТАТИСТИЧНИХ ОБРАХУВАНЬ

Л. С. Баштова, Н. В. Писаревська ЙОГО ПРАЦЯ — ЦЕ МИСТЕЦТВО ВИСОКОГО РІВНЯ (До 115-річчя з дня народження О. С. Смогоржевського)

У статті віддзеркалено життєвий шлях видатного вченого-математика ХХ ст. Олександра Степановича Смогоржевського. Його діяльність відігравала важливу роль у математичному житті Києва та Київського політехнічного інституту. Він відомий працями з геометрії Лобачевсько-го, диференційних рівнянь та вищої алгебри. The article is devoted … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on Л. С. Баштова, Н. В. Писаревська ЙОГО ПРАЦЯ — ЦЕ МИСТЕЦТВО ВИСОКОГО РІВНЯ (До 115-річчя з дня народження О. С. Смогоржевського)

О. В. Короткова ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ В РАДЯНСЬКІЙ І ЗАРУБІЖНІЙ ПРЕСІ (1986 –1987 рр.)

У статті висвітлюється інформаційна ситуація 1986–1987 рр. довкола аварії на Чорнобильській АЕС, аналізуються особливості висвітлення цієї події вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації. The article covers information situation 1986 –1987 on the accident at the Chernobyl nuclear power plant, event … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on О. В. Короткова ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ В РАДЯНСЬКІЙ І ЗАРУБІЖНІЙ ПРЕСІ (1986 –1987 рр.)

С. О. Костилєва «СТОРІНКИ ІСТОРІЇ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ»: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, АНАЛІЗ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ ВИДАННЯ

У статті представлено огляд історії створення та джерелознавчу характеристику видання «Сторінки історії. Збірник наукових праць», про аналізовано структуру та змістове наповнення випусків збірника. Обґрунтовано наукове значення періодичного видання, високий рівень його інформаційної насиченості. The article is devoted to the source’s … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on С. О. Костилєва «СТОРІНКИ ІСТОРІЇ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ»: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, АНАЛІЗ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ ВИДАННЯ

Ю. А. Горбань КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ БІОГРАФІСТИКИ

В контексті завдань створення Українського біографічного словника окреслено авторське бачення його концепції, теоретико-методологічних основ та науково-методичних проблем у практичній реалізації зазначеного проекту. Показано місце біографічної складової в структурі гуманітарних знань. In the context of tasks of creation of the Ukrainian … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on Ю. А. Горбань КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ БІОГРАФІСТИКИ

О. С. Білявська РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ЕТНОПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ У ЗАКАРПАТТІ

Автор статті зосереджує увагу на актуальності дослідження етно-політичного розвитку регіонів України. Закарпаття обрано як своєрідний за історичним розвитком регіон, де етнокультурні процеси сприяють між етнічній толерантності та консолідації етнічних груп у межах української держави. The author of the article pays … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on О. С. Білявська РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ЕТНОПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ У ЗАКАРПАТТІ

Н. Ф. Гнатюк, С. О. Радчич ПРИНЦИП ІСТОРИЗМУ — ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Аналізуються принципи дослідження історичних проблем, за якими формується світогляд українців у сучасному періоді. На прикладі Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького дається характеристика відповідності навчальних програм принципові історизму. The article provides analyses the principles of study of the historical problems, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on Н. Ф. Гнатюк, С. О. Радчич ПРИНЦИП ІСТОРИЗМУ — ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

П. А. Дігтяр ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ І ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Статтю присвячено проблемі створення адекватного механізму організаційно-інституційної підтримки співпраці між Україною і ЄС у науково-технологічній сфері. Визначено основні передумови для міжнародної співпраці в інноваційному і науково-технологічному секторах. Запропоновано напрями вдосконалення організаційно-інституційного забезпечення розвитку науки і технологій в Україні. The article … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on П. А. Дігтяр ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ І ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.

О. В. Ліхолат НОВА ПАРАДИГМА РОЛІ НАУКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Досліджуються проблеми зростання ролі науки, освіти та інноваційних факторів розвитку в контексті глобалізації. Обгрунтовано висновок, що потреби інтелектуального забезпечення економіки нового формату — знаннєвої — зумовлюють необхідність повніше використовувати науковий потенціал країни. The problems of the growth of science role, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on О. В. Ліхолат НОВА ПАРАДИГМА РОЛІ НАУКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ