Архів категорії: Сторінки Історії №31

Сторінки Історії №31

Н. І. Паламарчук, Л. Р. Ігнатова ПРОТОДЕРЖАВНІ ОБ’ЄДНАННЯ СЛОВ’ЯН НА ТЕРЕНІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Висвітлюються процеси формування протодержавних об’єднань слов’ян: від часів Антського союзу і до Київської Русі. Аналізуються закономірності, суть і наслідки початкових етапів державотворення. Paper outlines the process of national formation of the state from the depth of the centuries: from the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , , | Comments Off on Н. І. Паламарчук, Л. Р. Ігнатова ПРОТОДЕРЖАВНІ ОБ’ЄДНАННЯ СЛОВ’ЯН НА ТЕРЕНІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

С. Ю. Боєва ПИСЕМНІСТЬ, ОСВІТА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗНАННЯ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ

На основі вивчення джерел, новітньої наукової літератури проаналізовано погляди сучасних істориків на культуру Київської Русі як частини світової цивілізації, розглянуто розвиток писемності, освіти та науково-технічних знань у давньоруській державі. This article is one of the author’s attempts to analyze the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Comments Off on С. Ю. Боєва ПИСЕМНІСТЬ, ОСВІТА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗНАННЯ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ

В. В. Кукса КОЗАЦЬКІ КЛЕЙНОДИ ТА ЇХНЯ ДОЛЯ

На основі аналізу козацьких літописів, записок іноземних мандрівників і сучасної наукової літератури розглядається проблема походження, використання та долі козацьких клейнодів, визначається їхній видовий склад, аналізується їхнє значення як національних символів і святинь, висвітлюються перші кроки повернення клейнодів в Україну. In … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , , , , | Comments Off on В. В. Кукса КОЗАЦЬКІ КЛЕЙНОДИ ТА ЇХНЯ ДОЛЯ

В. В. Єгоров НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНА БОРОТЬБА М. І. КОСТОМАРОВА ПРОТИ АНТИУКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ЦАРИЗМУ (1860-ті — початок 1880-х рр.)

Представлено аналіз змісту та ідейних основ науково-публіцистичної боротьби одного з найвідоміших істориків та громадського діяча М. І. Костомарова за право вільного розвитку української мови та літератури в Росіїі у період 1860-х — початку 1880-х рр. The article considers the contest … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , , , , | Comments Off on В. В. Єгоров НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНА БОРОТЬБА М. І. КОСТОМАРОВА ПРОТИ АНТИУКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ЦАРИЗМУ (1860-ті — початок 1880-х рр.)

Д. Стефанович, В. Янковий МЕТРИЧНА СИСТЕМА: ВІД ВИБОРУ ОДИНИЦЬ ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ (До 135-річчя Метричної конвенції)

Висвітлюється історія десяткової метричної системи одиниць, принципи її створення, обставини її запровадження в Україні та деяких інших державах — членах міжнародних організацій, створених відповідно до рішень Метричної конвенції. The article is dedicated to the history of the decimal Metric System … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , , | Comments Off on Д. Стефанович, В. Янковий МЕТРИЧНА СИСТЕМА: ВІД ВИБОРУ ОДИНИЦЬ ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ (До 135-річчя Метричної конвенції)

Ю. В. Хитровська З ІСТОРІЇ ПРИЄДНАННЯ ГРЕКО-КАТОЛИКІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ДО ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ НАПРИКІНЦІ XVIII ст.

На основі аналізу невідомих раніше архівних документів, наукової література та матеріалів періодичної преси автор досліджує приєднання греко-католиків Правобережної України до православної Церкви наприкінці XVIII ст. Basing on the scientific literature and materials of the periodic press, author of this article … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , , , | Comments Off on Ю. В. Хитровська З ІСТОРІЇ ПРИЄДНАННЯ ГРЕКО-КАТОЛИКІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ДО ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ НАПРИКІНЦІ XVIII ст.

Л. С. Перелигіна КОНСТРУКТОР ГВИНТОКРИЛА І. І. СІКОРСЬКИЙ: ВИТОКИ ПОКЛИКАННЯ

Досліджено процес формування особистості І. І. Сікорського, зокрема висвітлено вплив на становлення конструктора його батька та хрещених батьків — членів імператорської родини, розглянуто діяльність хрещеної матері конструктора — великої княгині Олександри Петрівни.. The sources of calling of designer of rotorcrafts … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , | Comments Off on Л. С. Перелигіна КОНСТРУКТОР ГВИНТОКРИЛА І. І. СІКОРСЬКИЙ: ВИТОКИ ПОКЛИКАННЯ

О. В. Федорченко ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОЇ ЦЕНЗУРИ ПРИ УСТАНОВАХ ОДЕСЬКОГО ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНОГО ОКРУГУ в 1914—1917 рр.

Аналізується діяльність військової цензури при установах зв’язку Одеського поштово-телеграфного округу, висвітлюються особливості функціонування військової цензури, її вплив на діяльність поштової служби. The article observes the activity of military censor in the connection offices of the post and telegraph district of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , | Comments Off on О. В. Федорченко ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОЇ ЦЕНЗУРИ ПРИ УСТАНОВАХ ОДЕСЬКОГО ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНОГО ОКРУГУ в 1914—1917 рр.

В. Г. Гаврик МІНІСТР ВНУТРІШНІХ СПРАВ УНР ІСАК МАЗЕПА ТА ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОГО УРЯДУ (квітень — грудень 1919 р.)

Досліджується діяльність Ісака Мазепи на посаді міністра внутрішніх справ українського уряду та внутрішня політика УНР у квітні — грудні 1919 р., висвітлюються заходи українського уряду, спрямовані на стабілізацію внутрішньої ситуації в країні. In the article on material of archival and … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on В. Г. Гаврик МІНІСТР ВНУТРІШНІХ СПРАВ УНР ІСАК МАЗЕПА ТА ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОГО УРЯДУ (квітень — грудень 1919 р.)

Л. В. Гриневич ДО ПИТАННЯ ПРО ЕКСПОРТ ХЛІБА ТА ІНШОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ З УСРР (1927/1928 р.)

Аналізується експортна політика радянської влади у 1927/1928 р., в умовах розгортання сталінської «революції згори», висвітлюються особливості проведення цієї політики в Україні, з’ясовуються роль і місце республіки у союзному експорті хліба, іншої сільськогосподарської продукції. Analyzed export politics of Soviet Power during … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , , , | Comments Off on Л. В. Гриневич ДО ПИТАННЯ ПРО ЕКСПОРТ ХЛІБА ТА ІНШОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ З УСРР (1927/1928 р.)

М. С. Вороніна ДО ПИТАННЯ ПРО МЕНТАЛЬНИЙ АСПЕКТ РУХУ ДРУЖИН КОМАНДИРІВ ПРОМИСЛОВОСТІ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (друга половина 1930-х рр.)

Проаналізовано передумови виникнення, ментальний аспект руху дружин командирів промисловості в радянській Україні другої половини 1930-х рр., досліджено причини регіонального дисбалансу в презентації діяльності жінрад на сторінках всесоюзного журналу «Общественница». Іn the paper there have been analyzed mental features of prerequisites … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , | Comments Off on М. С. Вороніна ДО ПИТАННЯ ПРО МЕНТАЛЬНИЙ АСПЕКТ РУХУ ДРУЖИН КОМАНДИРІВ ПРОМИСЛОВОСТІ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (друга половина 1930-х рр.)

Я. П. Цецик ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ НА ВОЛИНІ НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ПРИЧИНИ КОНФРОНТАЦІЇ

Проаналізовано особливості польсько-українських взаємин на Волині напередодні Другої світової війни, з’ясовано чинники, які вплинули на стан цих відносин, висвітлено асиміляційну політику польського уряду щодо українців. In the article with the use of materials of periodicals and archived sources the Polish-Ukraine … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , | Comments Off on Я. П. Цецик ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ НА ВОЛИНІ НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ПРИЧИНИ КОНФРОНТАЦІЇ

О. О. Семенів НАСТУПАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ В 1944 р.

На основі аналізу архівних документів, вітчизняної та зарубіжної наукової літератури досліджено хід визволення Тернопільської області від німецьких окупантів під час Другої світової війни. Висвітлено умови та фактори, що спричинили проведення Проскурівсько-Чернівецької та Львівсько-Сандомирської операцій на Тернопільщині, визначено характерні особливості підготовки … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , | Comments Off on О. О. Семенів НАСТУПАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ В 1944 р.

Ш. Ш. Рамазанов, Л. Р. Ігнатова, І. К. Лебедєв ПРИЧИНИ ТА ВИНУВАТЦІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ВИСВІТЛЕННІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИКІВ

У статті автори аналізують публікації сучасних дослідників про початок Другої Світової війни. Спираючись на документальні дані та науково-історичну літературу, сучасні науковці намагаються з’ясувати історичну правду про те, хто є винуватцем розв’язання війни — Німеччина чи Радянський Союз. Але різниця в … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , | Comments Off on Ш. Ш. Рамазанов, Л. Р. Ігнатова, І. К. Лебедєв ПРИЧИНИ ТА ВИНУВАТЦІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ВИСВІТЛЕННІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИКІВ

Г. В. Лупаренко ВПЛИВ ШВЕДСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ НА РОЗВИТОК КОНСТРУКЦІЇ РАДЯНСЬКОГО ТРАКТОРА

Представлено характеристику шведського машинобудування та інженерної думки і висвітлено їхній вплив на становлення тракторобудування в СРСР. Робиться спроба пояснити, чому саме на Швецію у відповідних галузях значною мірою орієнтувався Радянський Союз. In the article description of the Swedish engineer and … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , , | Comments Off on Г. В. Лупаренко ВПЛИВ ШВЕДСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ НА РОЗВИТОК КОНСТРУКЦІЇ РАДЯНСЬКОГО ТРАКТОРА

Л. С. Баштова, Н. В. Писаревська ІСТОРИЧНА ТА НАУКОВА СПАДЩИНА АВІАКОНСТРУКТОРА Г. Є. ЛОЗИНО-ЛОЗИНСЬКОГО В ОЦІНКАХ РІДНИХ ТА КОЛЕГ

Аналізується історія становлення космонавтики крізь призму дослідження життєвого і творчого шляху геніального авіаконструктора, українця за походженням Гліба Євгеновича Лозино-Лозинського, обґрунтовується джерелознавча цінність спогадів та інтерв’ю для більш глибокого осмислення біографіївченого. In the article illumination of historical and cultural legacy of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , , , | Comments Off on Л. С. Баштова, Н. В. Писаревська ІСТОРИЧНА ТА НАУКОВА СПАДЩИНА АВІАКОНСТРУКТОРА Г. Є. ЛОЗИНО-ЛОЗИНСЬКОГО В ОЦІНКАХ РІДНИХ ТА КОЛЕГ

О. В. Короткова ВНЕСОК ПРЕЗИДЕНТА ЛЕОНІДА КРАВЧУКА У СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В СВІТІ

Аналізуються процеси державотворення в Україні у перші роки її незалежності, обґрунтовується вагомий внесок першого Президента України Л. М. Кравчука у формування позитивного іміджу української держави в світі. In the article, the processes of creation of the state in Ukraine in … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , , , | Comments Off on О. В. Короткова ВНЕСОК ПРЕЗИДЕНТА ЛЕОНІДА КРАВЧУКА У СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В СВІТІ

П. А. Дігтяр ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Аналізуються погляди істориків, політологів і конституціоналістів на природу громадянського суспільства, пов’язані з відповідним розумінням соціальності, влади, публічності й прав людини. Висвітлюються важливі аспекти розвитку громадських організацій України в новітній період, що мають віддзеркалюватися в навчальному курсі «Історія України», In this … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , , , | Comments Off on П. А. Дігтяр ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Т. В. Орлова МІФОЛОГЕМА «БЕРЕГИНІ» В СВІТЛІ КРИТИКИ УКРАЇНСЬКИХ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЦІВ

Вперше у вітчизняній історіографії подається аналіз міфологеми «Берегиня»: причини виникнення, конструювання, глибинний сенс, реальний вплив на суспільство, що знайшло віддзеркалення не тільки у неоромантиків, які вбачають головною рушійною силою подальшого розвитку України відродження патріархальних традицій, а й у серйозних науковців … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , , | Comments Off on Т. В. Орлова МІФОЛОГЕМА «БЕРЕГИНІ» В СВІТЛІ КРИТИКИ УКРАЇНСЬКИХ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЦІВ

А. І. Махінько ОСВІТНІ РЕФОРМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Розкриваються особливості реформування середньої освіти у незалежній Україні, висвітлюються напрями, стратегія та основоположні принципи нововведень у середній школі, досліджується проблема реалізації запланованих змін на практиці. In the article the features of secondary education reformation open up in independent Ukraine, in … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , , | Comments Off on А. І. Махінько ОСВІТНІ РЕФОРМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

С. О. Костилєва ПРО ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ СУЧАСНОЇ РОСІЇ

Аналізується сучасний досвід Російської Федерації з реформування гуманітарноїосвіти у вищій технічній школі. Визначається роль гуманітарних, зокрема історичних, дисциплін як важливого елементу системної освіти майбутніх технічних спеціалістів, базованої на комплексному поєднанні фундаментального, спеціального і гуманітарного знання. In article analyzed nowadays experience … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , , , , | Comments Off on С. О. Костилєва ПРО ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ СУЧАСНОЇ РОСІЇ

В. С. Сторчило МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ КНР В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ: УСПІХИ І ПРОБЛЕМИ

Аналізуються проблеми, з якими в умовах світовоїекономічної кризи зіткнулася Китайська Народна Республіка, висвітлюються успіхи країни у подоланні труднощів. Порівнюється сучасний стан економіки КНР та інших держав світу, передусім США та країн ЄС. Окреслюються можливі перспективи розвитку КНР. Problems, with which … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , , | Comments Off on В. С. Сторчило МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ КНР В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ: УСПІХИ І ПРОБЛЕМИ