Архів категорії: Сторінки Історії №30

Сторінки Історії №30

С. М. Петренко ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА В СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ (1929-1933 рр.)

Розкриваються особливості кадрової політики в системі споживчої кооперації України в умовах тоталітарного режиму. Йдеться про підготовку кооператорів нової радянської формації. The article deals with the peculiarities of staff selection in the system of consumers’ cooperative society of Ukraine in the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , | Comments Off on С. М. Петренко ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА В СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ (1929-1933 рр.)

К. В. Назарова НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Розкривається історіографічний аспект проблеми, аналізуються здобутки сучасної української історичної науки та визначаються перспективні напрямки подальшого дослідження стану національних меншин України в умовах голодомору 1932-1933 рр. In the following article historiography aspect of problem and achievements of the modern Ukrainian historical … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , | Comments Off on К. В. Назарова НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Я. П. Цецик ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНО-РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ НА ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ ВОЛИНІ (друга половина 1935-1939 рр.)

Проаналізовано діяльність УСРП на Волині у 1935 – 1939 рр. Розкрито організаційну структуру партії та її впливи у цьому регіоні Західної України. The activity of analysis work USRP on Volyn’ in 1935 – 1939 years of. The structure of the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , | Comments Off on Я. П. Цецик ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНО-РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ НА ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ ВОЛИНІ (друга половина 1935-1939 рр.)

Н. І. Паламарчук ВЕТЕРАНИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ – ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ КПІ: ДОСВІД ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Уперше висвітлюється внесок викладачів кафедри філософії КПІ у перемогу над Німеччиною та їїсоюзниками, аналізується їх трудова діяльність – здобутки у науковій роботі та навчальному і виховному процесі зі студентською молоддю. On the base of the archive documents of NTUU “KPI” the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , | Comments Off on Н. І. Паламарчук ВЕТЕРАНИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ – ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ КПІ: ДОСВІД ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

С. О. Костилєва „ИЗВЕСТИЯ” КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ 1950-х рр.: СТРУКТУРА, АНАЛІЗ ЗМІСТУ

Представлено джерелознавчу характеристику наукових збірників Київського політехнічного інституту 1950-х рр. Висвітлюються соціально-економічні і політичні умови, на тлі яких видавалися збірники, аналізуються структура та змістовне наповнення випусків видання. Represented source’s characteristic of the Kyiv’s polytechnic institute scientific collections for the 1950-s. … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , | Comments Off on С. О. Костилєва „ИЗВЕСТИЯ” КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ 1950-х рр.: СТРУКТУРА, АНАЛІЗ ЗМІСТУ

І. І. Хомутовська ВНЕСОК ІСТОРИКА-АРХЕОЛОГА Б.М. МОЗОЛЕВСЬКОГО У РОЗВИТОК ДОСЛІДЖЕНЬ СКІФСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Представлено аналіз поглядів Б.М. Мозолевського на процес становлення та соціального устрою скіфського суспільства. Висвітлюються погляди наступників науковця на соціальну структуру скіфів. Article highlights the detailed analysis of the process of formation and social structure of the Scythian society. Stand out, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , | Comments Off on І. І. Хомутовська ВНЕСОК ІСТОРИКА-АРХЕОЛОГА Б.М. МОЗОЛЕВСЬКОГО У РОЗВИТОК ДОСЛІДЖЕНЬ СКІФСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

В. Ф. Деревінський УГС ПІД РЕПРЕСИВНИМ ТИСКОМ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

Розглянуто методи і засоби, застосовувані радянською владою для ліквідації УГС, проаналізовано результати цих дій та ставлення до них населення. It is considered what methods and facilities power tried to render harmless and liquidate UGS and discredit and break its leader, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , | Comments Off on В. Ф. Деревінський УГС ПІД РЕПРЕСИВНИМ ТИСКОМ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

О. С. Білявська ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Розглянуто питання збереження національної ідентичнос ті українців у процесі розбудови незалежної української держави. Підкреслено актуальність цієї проблеми в умовах інтеграції України в європейський та світовий простір, зроблено спробу визначити шлях виховання у громадян, зокрема молоді, почуття національної свідомості та патріотизму. … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , , | Comments Off on О. С. Білявська ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

А. О. Ліхолат НАУКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Досліджуються процеси розвитку науково-технологічної сфери України в умовах формування ринкових відносин, перетворення наукової системи із регіональної у національну. The processes of development of scientifically-technological sphere of Ukraine and transformation of the scientific system from regional in national in the conditions … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , | Comments Off on А. О. Ліхолат НАУКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

П. А. Дігтяр ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ В НОВІТНІЙ ПЕРІОД У ХОДІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Досліджуються процеси розвитку громадянського суспільства України в новітній період, що мають відображатися в курсі „Історія України”. При цьому аналізуються погляди істориків, політологів і правознавців на природу громадянського суспільства, що пов’язані з відповідним розумінням соціальності, влади, публічності і людських прав. In … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , | Comments Off on П. А. Дігтяр ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ В НОВІТНІЙ ПЕРІОД У ХОДІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ