Архів категорії: Сторінки Історії №29

Сторінки Історії №29

Ю. В. Хитровська УЧАСТЬ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД (БАПТИСТІВ, ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН, АДВЕНТИСТІВ ТА ШТУНДИСТІВ) ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Спираючись на наукову літературу та архівні документи, автор досліджує й аналізує проблему участі правобережних протестантських громад у Першій світовій війні. Basing on the scientifi literature and archives documents, author tries to make the analysis of the participation of Protestant groups … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on Ю. В. Хитровська УЧАСТЬ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД (БАПТИСТІВ, ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН, АДВЕНТИСТІВ ТА ШТУНДИСТІВ) ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Ю. О. Хмеленко ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ В РЕВОЛЮЦІЙНО-НЕЛІНІЙНИХ МОМЕНТАХ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ЮРІЯ КАПКАНА)

У статті, базованій на твердженні про ключове значення особистості в революційно-нелінійних моментах історичного розвитку, розкривається роль українського військового діяча Юрія Капкана в українському революційному русі. Обґрунтовано висновок про здатність спорадично-випадкових суб’єктів історії суттєво впливати на формування та вибір потенційних варіантів … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , | Comments Off on Ю. О. Хмеленко ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ В РЕВОЛЮЦІЙНО-НЕЛІНІЙНИХ МОМЕНТАХ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ЮРІЯ КАПКАНА)

О. О. Городецький СТВОРЕННЯ ДУШПАСТИРСЬКОЇ СЛУЖБИ В АРМІЇ ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 1918 – 1921 рр.

Висвітлюються історичні аспекти створення душпастирської служби в Армії Української народної республіки. In the article the historical aspects of creation of soul priest service are exposed in Army of Ukrainian Folk Republic. Ключові слова: УНР, Директория, армія, душ пастирська служба. 29_13_Horodec_kyj

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , | Comments Off on О. О. Городецький СТВОРЕННЯ ДУШПАСТИРСЬКОЇ СЛУЖБИ В АРМІЇ ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 1918 – 1921 рр.

Т. В. Оніпко РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ В 1923-1925 рр .

Аналізується досвід залучення споживчої кооперації України до вирішення продовольчих проблем у період подолання наслідків еко­номічної кризи 1923 р. Акцентовано увагу на ролі кооперативних за­ кладів громадського харчування у забезпеченні потреб населення. It is analyzed experience of attraction of Consumer Cooperatives of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , | Comments Off on Т. В. Оніпко РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ В 1923-1925 рр .

Л. В. Гриневич ПРО ЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОГО ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНОГО АПАРАТУ В УСРР 1928 р.

Висвітлюється діяльність хлібозаготівельних організацій УСРР в умовах розгортання сталінської “революції згори”. Аналізуються економічні і політичні причини централізації державного хлібозаго­ тівельного апарату. In the article had been highlighted activities food storing organizations in the USRR under conditions “Stalin’s revolution from about”. Analyzed … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , , | Comments Off on Л. В. Гриневич ПРО ЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОГО ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНОГО АПАРАТУ В УСРР 1928 р.

Н. В. Бем РЕЗОНАНСНА ПОВЕДІНКА УКРАЇНСЬКИХ СЕЛЯН У РІК “ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМУ”

Розкриваються особливості політичних настроїв українського селянства в 1929 р. – у рік “великого перелому”. На підставі детального аналізу документів обґрунтовується висновок, що більшість селян не підтримувала державну політику на селі. Небажання миритися з примусовою колективізацією та вилученням хліба, вирощеного важкою працею, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on Н. В. Бем РЕЗОНАНСНА ПОВЕДІНКА УКРАЇНСЬКИХ СЕЛЯН У РІК “ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМУ”

С. О. Костилєва НАУКОВІ ЗБІРНИКИ КИЇВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ 1930-х рр.: СТРУКТУРА, АНАЛІЗ ЗМІСТУ

Представлено джерелознавчу характеристику наукових збір­ників Київського індустріального інституту 1930­х рр. Висвіт­люються соціально­економічні і політичні умови, на тлі яких видава­лися збірники, аналізуються структура та змістовне наповнення ви­пусків видання. Обґрунтовано звуження, порівняно з 1920­ми роками, рівня інформаційної насиченості наукового видання. Represented source’s … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , , | Comments Off on С. О. Костилєва НАУКОВІ ЗБІРНИКИ КИЇВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ 1930-х рр.: СТРУКТУРА, АНАЛІЗ ЗМІСТУ

Т. М. Самсонюк РЕПРЕСІЇ ПРОТИ СІОНІСТІВ НА ВОЛИНІ (1939-1941 рр .)

Висвітлюється діяльність сіоністських організацій на території Рівненської і Волинської областей у 1939-1941 рр., аналізуються причини репресій проти них з боку радянської влади. The activities of Zionists organizations in the initial stage of “building” of the Soviet society on the attached … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , | Comments Off on Т. М. Самсонюк РЕПРЕСІЇ ПРОТИ СІОНІСТІВ НА ВОЛИНІ (1939-1941 рр .)

В. О. Стародубець, Г. В. Стародубець НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ НА ТЕРЕНАХ ПОВСТАНСЬКОГО ЗАПІЛЛЯ В 1943 РОЦІ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОСТОСУНКІВ

Розглянуто проблему міжнаціональних відносин на тере­нах українського повстанського запілля в 1943­1944 роках. Виокрем­лено групи національних меншин, представники яких мешкали на цій території, та зроблено спробу визначити ставлення до них місцевих мешканців­українців та оунівського підпілля. In the article is analyzed the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , | Comments Off on В. О. Стародубець, Г. В. Стародубець НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ НА ТЕРЕНАХ ПОВСТАНСЬКОГО ЗАПІЛЛЯ В 1943 РОЦІ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОСТОСУНКІВ

Г. В. Лупаренко Внесок вітчизняних конструкторів в розвиток конструкції важкого танка

Розглядається внесок вітчизняних конструкторів в розвиток конструкції важкого танка в СРСР. Конкретизується обсяг робіт здійснених Котіним Ж.Я., Духовим М.Л., Горлицьким Л.І. по розробці чи вдосконаленню конструкцій важких танків та САУ. In this article the payment of native constructors in a development … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Г. В. Лупаренко Внесок вітчизняних конструкторів в розвиток конструкції важкого танка