Архів категорії: Сторінки Історії №27

Сторінки Історії №27

Білявська О.С. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Стаття висвітлює погляди різних істориків у сучасній літературі щодо проблеми формування давньоруської народності в часи Київської Русі. У ній аналізуються різні підходи до зазначеного питання. Актуальність дослідження пов’язана з інтересом широкого кола читачів до спільноїісторичноїспадщини України та Росії. The article … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Позначки: , , , | Comments Off on Білявська О.С. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Боєва С.Ю. КАФЕДРА ІСТОРІЇ НТУУ «КПІ»: ЛЮДИ, ФАКТИ, ПОДІЇ (ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД – ДО СЕРЕДИНИ 80-Х РОКІВ ХХ СТ.)

Дана стаття – одна з перших спроб звернутися до витоків кафедри, на основі архівних матеріалів НТУУ «КПІ» висвітлити її діяльність та внесок її викладачів у розвиток історичної науки в Україні та виховання студентськоїмолоді в післявоєнний період. This article is one … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Позначки: , | Comments Off on Боєва С.Ю. КАФЕДРА ІСТОРІЇ НТУУ «КПІ»: ЛЮДИ, ФАКТИ, ПОДІЇ (ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД – ДО СЕРЕДИНИ 80-Х РОКІВ ХХ СТ.)

Баштова Л.С. ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МАТЕМАТИК – ПРОФЕСОР КПІ БУКРЕЄВ БОРИС ЯКОВИЧ

27_3_Bashtova

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Позначки: , , | Comments Off on Баштова Л.С. ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МАТЕМАТИК – ПРОФЕСОР КПІ БУКРЕЄВ БОРИС ЯКОВИЧ

Бесхмельніцина М.М. ДО 125 – РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Б.С. ЛИСІНА

27_4_Beshmelnicina

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Бесхмельніцина М.М. ДО 125 – РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Б.С. ЛИСІНА

Вознюк Ю.С. ЧОРНОМОРСЬКА ГЕОПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА САВЧЕНКО−БІЛЬСЬКОГО: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

27_5_Voznuk

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Позначки: , | Comments Off on Вознюк Ю.С. ЧОРНОМОРСЬКА ГЕОПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА САВЧЕНКО−БІЛЬСЬКОГО: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Гаврик В. ІСАК МАЗЕПА В НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІЙ БОРОТЬБІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЧАСІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТА ГЕТЬМАНАТУ

27_6_Gavruk

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Позначки: , | Comments Off on Гаврик В. ІСАК МАЗЕПА В НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІЙ БОРОТЬБІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЧАСІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТА ГЕТЬМАНАТУ

Герінбург О.В. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ СТАТИСТИКАМИ ХЕРСОНСЬКОГО ЗЕМСТВА (80-ті рр. ХІХ ст.)

Автор статті зосереджує увагу на вивченні соціального складу населення краю за матеріалами фронтального опису усіх повітів губернії, що був проведений Статистичним відділенням Херсонського земства протягом 1880-х рр. Земські статистичні описи є цінним джерелом з соціальної історії Південної України, оскільки містять … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Позначки: , | Comments Off on Герінбург О.В. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ СТАТИСТИКАМИ ХЕРСОНСЬКОГО ЗЕМСТВА (80-ті рр. ХІХ ст.)

Гнатюк Н.Ф. СТРАТЕГІЧНІ ПЛАНИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНИХ ТА СОЦІАЛ-РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПАРТІЙ ТА ХАРАКТЕРНІ ПРИЧИНИ ВТРАТИ РЕАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПЕРЕТВОРЕНЬ. ПЕРШЕ 20-РІЧЧЯ ХХ СТ.

27_8_Gnatuk

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Позначки: , , | Comments Off on Гнатюк Н.Ф. СТРАТЕГІЧНІ ПЛАНИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНИХ ТА СОЦІАЛ-РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПАРТІЙ ТА ХАРАКТЕРНІ ПРИЧИНИ ВТРАТИ РЕАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПЕРЕТВОРЕНЬ. ПЕРШЕ 20-РІЧЧЯ ХХ СТ.

Гуз А.М. СУЧАСНА ШКІЛЬНА ПРАВОВА ОСВІТА УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ПРОБЛЕМИ (1991-2007 РР.)

Устатті проаналізовано джерельну базу шкільної правової освіти в Україні (1991-2007 рр.). In the article the author presents his own analyses of scientific source study of Ukrainian school law education. 27_9_Guz

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Гуз А.М. СУЧАСНА ШКІЛЬНА ПРАВОВА ОСВІТА УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ПРОБЛЕМИ (1991-2007 РР.)

Гуцул В. МЕЧІ З РАЙКОВЕЦЬКОГО ГОРОДИЩА ІСТОРИКО-ЗБРОЄЗНАВЧА СТУДІЯ

Стаття присвячена проблематиці побутування середньовічного меча на Русі. Головна задача даної роботи – детальна атрибуція мечів, знайдених на Райковецькому городищі. The paper deals with problems of medieval swords in the Ruthenian area of 13th century. Ten swords from scientific excavations … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Гуцул В. МЕЧІ З РАЙКОВЕЦЬКОГО ГОРОДИЩА ІСТОРИКО-ЗБРОЄЗНАВЧА СТУДІЯ

Конарев В. Ю. ФОРМУВАННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІДЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

27_11_Konarev

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Конарев В. Ю. ФОРМУВАННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІДЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

Коновалов О.Л. РОЛЬ КИЇВСЬКОГО ПОРАЙОННОГО КОМІТЕТУ У ФУНКЦІОНУВАННІ ЗАЛІЗНИЦЬ ПІВДНЯ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Стаття присвячена особливостям розвитку Київського порайонного комітету на початку ХХ ст., що опікувався значною кількістю залізниць, серед яких автор виділяє Південний напрямок. The article devoted to features of development of Kiev Regional Committee in the beginning of XX century in … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Коновалов О.Л. РОЛЬ КИЇВСЬКОГО ПОРАЙОННОГО КОМІТЕТУ У ФУНКЦІОНУВАННІ ЗАЛІЗНИЦЬ ПІВДНЯ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Курмач М.М. МИРНИЙ ДОГОВІР В БРЕСТІ – МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

27_13_Kyrmach

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Курмач М.М. МИРНИЙ ДОГОВІР В БРЕСТІ – МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Ліпкан А.Г. УКРАЇНА В ПЕРІОД ВІДЛИГИ 1953-1964 РОКІВ, ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

У статті описується становище України у післясталінський період і характеризується політична ситуація і її вплив на економіку країни. Стаття грунтується на аналізі джерел, присвячених хрущовському періоду відлиги і самій особистості М.С.Хрущова, а також його вплив на життя в Україні. 27_14_Lipkan

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Позначки: | Comments Off on Ліпкан А.Г. УКРАЇНА В ПЕРІОД ВІДЛИГИ 1953-1964 РОКІВ, ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

Литвих Т.В. ТЕНДЕНЦІЇ КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ «ВІДЛИГИ» (ДРУГА ПОЛОВИНА 50-Х – ПОЧАТОК 60-Х РР. ХХ СТ.) – НАУКА, ЛІТЕРАТУРА ТА МИСТЕЦТВО

У статті подано огляд розвитку культури в Україні в умовах «відлиги» (друга половина 50-х – початок 60-х рр. ХХ ст.). Автор аналізує основні тенденції культурних процесів, зосереджує увагу, зокрема, на розвитку науки, літератури та мистецтва. This article is dedicated to … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Литвих Т.В. ТЕНДЕНЦІЇ КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ «ВІДЛИГИ» (ДРУГА ПОЛОВИНА 50-Х – ПОЧАТОК 60-Х РР. ХХ СТ.) – НАУКА, ЛІТЕРАТУРА ТА МИСТЕЦТВО

Лихолат А.О. ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І СТИМУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РИНКОВИХ УМОВАХ

У статті розглянуто теоретичні і практичні аспекти підготовки державою науково-технічного розвитку та інноваційної діяльності в умовах становлення і функціонування ринкових відносин в Україні на сучасному етапі. In the article the theoretical and practical aspects of preparation of scientific and technical development … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Лихолат А.О. ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І СТИМУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Логвиненко К.В. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМ МЕНТАЛЬНОСТІ В ІМАГОЛОГІЇ ЯК ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ

27_17_Logvinenko

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Логвиненко К.В. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМ МЕНТАЛЬНОСТІ В ІМАГОЛОГІЇ ЯК ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ

Луценко А.В. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ПІД ГЕОПОЛІТИЧНИМ КУТОМ ЗОРУ

27_18_Lycenko

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Позначки: | Comments Off on Луценко А.В. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ПІД ГЕОПОЛІТИЧНИМ КУТОМ ЗОРУ

Малюга В.М. СТАНОВЛЕНЯ АНТИНАЦИСТСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ В ПРОПАГАНДІ ОУН(Б)

27_19_Maluga

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Позначки: | Comments Off on Малюга В.М. СТАНОВЛЕНЯ АНТИНАЦИСТСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ В ПРОПАГАНДІ ОУН(Б)

Мараєва В.В. ЗАСТОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЇ В УМОВАХ БОРОТЬБИ ЗА НАЦІОНАЛЬНУ ДЕРЖАВНІСТЬ У 1917 – 1920 рр.

27_20_Maraeva

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Мараєва В.В. ЗАСТОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЇ В УМОВАХ БОРОТЬБИ ЗА НАЦІОНАЛЬНУ ДЕРЖАВНІСТЬ У 1917 – 1920 рр.

Мінець Ю. О. СЛОВО УСНЕ, СЛОВО ПИСЬМОВЕ І VISA VERSA: ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОДІЮ У РАННЬОМУ СЕРЕДНЬОВІЧЧІ

Усна та письмова сфери функціонування слова в ранньохристиянській літературі були щільно пов’язані; їх взаємовплив мав велике значення. В середньовічній культурі і літературі усний текст міг неодноразово трансформуватися в письмовий,а письмовий в усний; більше того,це може трапитися неодноразово. Принципи їх взаємодії проаналізовані … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Мінець Ю. О. СЛОВО УСНЕ, СЛОВО ПИСЬМОВЕ І VISA VERSA: ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОДІЮ У РАННЬОМУ СЕРЕДНЬОВІЧЧІ

Орлова Т.В. ВІЙНИ ХХ СТОЛІТТЯ І УКРАЇНСЬКЕ ЖІНОЦТВО У ДЗЕРКАЛІ ІСТОРІОГРАФІЇ

У статті вперше в українській історіографії під відповідним кутом зору аналізуються різноманітні аспекти проблем українського жіноцтва у війнах ХХ століття, підкреслюються відмінності радянських і пострадянських дослідницьких праць, а також акцентується необхідність активізаціїжіночих студій в Україні в цілому. For the first time … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Орлова Т.В. ВІЙНИ ХХ СТОЛІТТЯ І УКРАЇНСЬКЕ ЖІНОЦТВО У ДЗЕРКАЛІ ІСТОРІОГРАФІЇ

Рамазанов Ш.Ш., Ігнатова Л.Р. ТРАГЕДІЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ФРОНТУ. ХТО В ЦЬОМУ ВИНЕН? (ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 1941 Р.)

У статті розглядається одна з найбільших трагедій першого етапу Великої Вітчизняної війни – Київська операція. Автори намагаються показати причини, які привели до загибелі генерала М.Кирпоноса та Південно-Західного фронту. In clause one of the largest tragedies of the first stage of Great … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Рамазанов Ш.Ш., Ігнатова Л.Р. ТРАГЕДІЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ФРОНТУ. ХТО В ЦЬОМУ ВИНЕН? (ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 1941 Р.)

Сапельняк Т.І. ПРОБЛЕМА ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЛІТОПИСНИХ УЛИЧІВ

Автор статті розглядає проблему локалізації уличів на основі літописів та інших джерел, і з’ясовує, що початково уличі жили частиною на Нижньому Дніпрі (південніше р.Орель, яка тут становить «кут» з Дніпром), а частиною в Онглосі (Буджаці) – місцевості, що лежить у куті … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Сапельняк Т.І. ПРОБЛЕМА ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЛІТОПИСНИХ УЛИЧІВ

Слюсаренко П.М. УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІЙСЬКОВЕ БУДІВНИЦТВО У ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР.: ПРОРАХУНКИ І ВТРАЧЕНІ МОЖЛИВОСТІ

27_25_Slusarenko

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Слюсаренко П.М. УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІЙСЬКОВЕ БУДІВНИЦТВО У ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР.: ПРОРАХУНКИ І ВТРАЧЕНІ МОЖЛИВОСТІ

Стойчев М.І. ОСОБЛИВОСТІ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ У СТЕПОВИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ (1929-1932 рр.)

27_26_Stoichev

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Стойчев М.І. ОСОБЛИВОСТІ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ У СТЕПОВИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ (1929-1932 рр.)

Стряпко І. КРАЙОВЕ ТОВАРИСТВО „ПРОСВІТА” І СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ТЕАТРУ НА ЗАКАРПАТТІ В 20-30-І РР. ХХ СТ.

Важливу роль в історії Закарпаття 20-30 років ХХ ст. зіграло крайове товариство “Просвіта”. Завдяки його діяльності місцеве населення усвідомило себе як частину українського народу. Особливо успішною була театральна діяльність товариства. “Просвіта” створила перший професійний український театр. Презентувавши українських класиків та твори … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Стряпко І. КРАЙОВЕ ТОВАРИСТВО „ПРОСВІТА” І СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ТЕАТРУ НА ЗАКАРПАТТІ В 20-30-І РР. ХХ СТ.

Татарченко О.Б. ОСОБЛИВОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЦЕРКВИ У 1917-1939 РР. (НА ПРИКЛАДІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ)

У даній статті на прикладі Півдня України розглядаються особливості застосування фіскальної політики, з урахуванням різноманітних політичних умов радянської держави та її наслідки по відношенню до Церкви та духовенства у 1917-1939 рр. In this article on an example of the South … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Татарченко О.Б. ОСОБЛИВОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЦЕРКВИ У 1917-1939 РР. (НА ПРИКЛАДІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ)

Тимошенко В.І. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ СКЛАД МИРОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1861-1865 РР.)

В статті розкрито зміни в національному та соціальному складі інституту мирових посередників Правобережної України на різних етапах його діяльності. In thе article changes in national and social compound of conciliators institution of the Right-Bank Ukraine on the different stages of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Тимошенко В.І. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ СКЛАД МИРОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1861-1865 РР.)

Топальський В.Л. ДУШПАСТИРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СВЯЩЕНИКІВ В УКРАЇНСЬКОМУ КОЗАЦЬКОМУ ВІЙСЬКУ XVІ-XVІІІ СТ.

27_30_Topalskii

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Топальський В.Л. ДУШПАСТИРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СВЯЩЕНИКІВ В УКРАЇНСЬКОМУ КОЗАЦЬКОМУ ВІЙСЬКУ XVІ-XVІІІ СТ.