Архів автора: admin

Л. М. Волкотруб ВИДАВЕЦЬ І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ ЯКІВ ОРЕНШТАЙН

DOI: 10.20535/2307-5244.44.2017.105457 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Аналізується діяльність коломийського видавця, громадсько-культурного діяча в Галичині Я. Оренштайна, засновника і власника «Галицької накладні» у Коломиї та «Української накладні» в Берліні на початку ХХ ст., проаналізовано його … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №44 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Л. М. Волкотруб ВИДАВЕЦЬ І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ ЯКІВ ОРЕНШТАЙН

Д. Ю. Кравченко ПОЛІТИКА ОКУПАЦІЙНОГО ДЕНІКІНСЬКОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ (1919–1920 РР.)

DOI: 10.20535/2307-5244.44.2017.105456 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Проведено історіографічне дослідження проблеми, з’ясовано основні засади внутрішньої політики денікінської влади, досліджено основні державотворчі, соціально-економічні та культурно-національні заходи денікінської окупаційної влади, визначено особливості впровадження та наслідки функціонування денікінського окупаційного режиму в … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №44 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Д. Ю. Кравченко ПОЛІТИКА ОКУПАЦІЙНОГО ДЕНІКІНСЬКОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ (1919–1920 РР.)

А. О. Боженко ЧОРНИЙ ГУМОР ПО-ХАРКІВСЬКИ: СПРИЙНЯТТЯ ТЕХНІЧНИХ ІННОВАЦІЙ МЕШКАНЦЯМИ МІСТА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ ПРЕСИ)

DOI: 10.20535/2307-5244.44.2017.105455 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Статтю присвячено впливу нових технологій на уявлення харків’ян у післяреформену добу Російської імперії. Проаналізовано такі періодичні видання Харкова, як «Утро», «Южный край» та «Жало». З’ясовано, що поява та інкорпорація транспорту, зокрема … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №44 | Позначки: , , , | Comments Off on А. О. Боженко ЧОРНИЙ ГУМОР ПО-ХАРКІВСЬКИ: СПРИЙНЯТТЯ ТЕХНІЧНИХ ІННОВАЦІЙ МЕШКАНЦЯМИ МІСТА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ ПРЕСИ)

Хитровська Ю. В. Вплив національної політики Російської імперії на становище польського населення та римо-католицької церкви в Правобережній Україні наприкінці XVIII — на початку ХХ ст.

DOI: 10.20535/2307-5244.44.2017.105454 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Спираючись на архівні документи й матеріали та спеціальну наукову літературу, автор статті аналізує національну політику царського уряду та її вплив на становище польського населення та Римо-католицької церкви в … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №44 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Хитровська Ю. В. Вплив національної політики Російської імперії на становище польського населення та римо-католицької церкви в Правобережній Україні наприкінці XVIII — на початку ХХ ст.

А. А. Кізлова ШАТИ В СОЦІАЛЬНИХ ВЗАЄМОДІЯХ НАВКОЛО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ІКОНИ УСПІННЯ БОГОРОДИЦІ (КІНЕЦЬ XVIII СТ. — 1922 Р.)

DOI: 10.20535/2307-5244.44.2017.105452 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» У статті визначаються основні принципи, на базі яких насельники Киє- во-Печерської Успенської лаври вступали до соціальних взаємодій стосов- но внесення змін до шат для ікони Успіння Богородиці. Ключові … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №44 | Позначки: , , , , , , , , | Comments Off on А. А. Кізлова ШАТИ В СОЦІАЛЬНИХ ВЗАЄМОДІЯХ НАВКОЛО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ІКОНИ УСПІННЯ БОГОРОДИЦІ (КІНЕЦЬ XVIII СТ. — 1922 Р.)

В. А. Ткачук ПЕРЕВІРКА НАЯВНОСТІ МОЩІВ В УНІАТСЬКИХ АНТИМІНСАХ XVIII СТ.

DOI: 10.20535/2307-5244.44.2017.105451 Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті досліджується процедура перевірки наявності мощів в уніатських антимінсах XVIII ст. Ключові слова: Уніатська Церква, антимінс, мощі, XVIII ст., Літургія. 44_1_Tkachuk

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №44 | Позначки: , , , , | Comments Off on В. А. Ткачук ПЕРЕВІРКА НАЯВНОСТІ МОЩІВ В УНІАТСЬКИХ АНТИМІНСАХ XVIII СТ.

Я. В. Сакаль СВІТОВІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА УЧАСТЬ МЕКСИКИ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ (кінець ХХ — початок ХХІ ст.)

Дипломатична академія України при Міністерстві зовнішніх справ України У статті досліджуються причини, які вплинули на участь Мексики в інтеграційних об’єднаннях наприкінці XX ст. Розглянуто основні вектори інтеграційного інтересу Мексики та роль світових економічних процесів у їх формуванні. Ключові слова: інтеграція, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №43 | Позначки: , , , , | Comments Off on Я. В. Сакаль СВІТОВІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА УЧАСТЬ МЕКСИКИ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ (кінець ХХ — початок ХХІ ст.)

Ю. М. Перга ЗАРОДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ІКТ В ЄС (кінець 1990-х — 2010 рр.)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» У статті розглянуто зародження у ЄС єдиної політики стосовно ІКТ-сектору та початки формування загального інформаційного простору регіону. Автор аналізує основні етапи впровадження цієї політики, які втілювались у межах 5-ї, 6-ї, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №43 | Позначки: , , , | Comments Off on Ю. М. Перга ЗАРОДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ІКТ В ЄС (кінець 1990-х — 2010 рр.)

О. В. Соболєва ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОБОТИ В «ПОЛІ» У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЗООЛОГІВ

Інститут Мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України В статті розглядається проблема: як українські вчені-зоологи розумі- ли свою роботу в «полі», під час наукових експедицій. У досліджені розгля- дається, яку роль відіграє збирання емпіричних даних в експедиціях … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №43 | Позначки: , , , | Comments Off on О. В. Соболєва ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОБОТИ В «ПОЛІ» У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЗООЛОГІВ

О. М. Кропивко ФІНАНСОВА УЧАСТЬ КОЛГОСПІВ І РАДГОСПІВ У ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ ЯК СПРОБА ПОДОЛАТИ КАДРОВИЙ ДЕФІЦИТ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ (1960–1970 рр.)

Національний університет біоресурсів і природокористування України У статті досліджується фінансова участь колгоспів і радгоспів у формуванні кадрового ресурсу сільськогосподарського виробництва. Проаналізовано фінансовий аспект реалізації державного плану кадрового забезпе чення сільського господарства. Ключові слова: кадровий дефіцит, сільськогосподарське виробництво, колгоспи, радгоспи, вузи, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №43 | Позначки: , , , , , , , | Comments Off on О. М. Кропивко ФІНАНСОВА УЧАСТЬ КОЛГОСПІВ І РАДГОСПІВ У ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ ЯК СПРОБА ПОДОЛАТИ КАДРОВИЙ ДЕФІЦИТ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ (1960–1970 рр.)