В. М. Щербатюк, Є. С. Дурнов, Ю. В. Сокур ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ: СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220193

Національна академія внутрішніх справ

У статті на основі наукових праць сучасних вітчизняних учених висвіт-
лено стан дослідження державно-правового розвитку Стародавнього Єгип-
ту, з’ясовано джерельний комплекс дослідження, простежено основні на-
прями вивчення означеної теми та їх змістове наповнення, визначено коло
питань, які потребують подальшого наукового осмислення.

Ключові слова: Стародавній Єгипет, історіографія, державно-правовий розвиток, дослідження, державний апарат управління, право.

Опубліковано у Сторінки Історії №51. Додати до закладок постійне посилання.