Архів за: September 11, 2020

Л.А. Вовчук, І.В. Габро, О.П. Тригуб «ГОЛОВНИЙ СОВЄТОЛОГ» ТРЕТЬОГО РЕЙХУ: АНДОР ГЕНКЕ — КОНСУЛ НІМЕЧЧИНИ В УСРР

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210142 Чорноморський національний університет імені Петра Могили (Миколаїв) Протягом багатьох років одним з важливих напрямів дипломатичної діяльності представників консульських установ Німеччини в СРСР, зокрема в Україні, було висвітлення основних подій на місцях їх перебування. Взірцем такої діяльності є Андор … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: , , , , | Comments Off on Л.А. Вовчук, І.В. Габро, О.П. Тригуб «ГОЛОВНИЙ СОВЄТОЛОГ» ТРЕТЬОГО РЕЙХУ: АНДОР ГЕНКЕ — КОНСУЛ НІМЕЧЧИНИ В УСРР

О. І. Бонь МИТЦІ ЖОЗЕФІНА ДІНДО ТА БЕРНАРД КРАТКО В ЖОРНАХ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210128 Київський університет імені Бориса Грінченка У статті на основі біографічних документів Бернарда Кратка і Жозефіни Діндо показано наслідки соціокультурних трансформацій у середовищі митців Радянської України у 1920–1930 рр. Розглянуто життєвий шлях подружжя скульпторів, які народились у Варшаві, формувались як … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: , , , , | Comments Off on О. І. Бонь МИТЦІ ЖОЗЕФІНА ДІНДО ТА БЕРНАРД КРАТКО В ЖОРНАХ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ

Л. Р. Ігнатова, Г. М. Костроміна, А. А. Мельниченко КЛАСОВІ ЧИСТКИ СТУДЕНТСТВА У КИЇВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ НАПРИКІНЦІ 1920-Х РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210127 Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» У статті розглянуто проблему класових чисток серед студентської молоді Київського політехнічного інституту наприкінці 1920-х рр. На базі архівних документів показано перевірки соціального походження студентів, щодо яких надсилалися запити від … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on Л. Р. Ігнатова, Г. М. Костроміна, А. А. Мельниченко КЛАСОВІ ЧИСТКИ СТУДЕНТСТВА У КИЇВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ НАПРИКІНЦІ 1920-Х РР.

Л. В. Рудницька ДІЯЛЬНІСТЬ «ТОРГОВО ПРОМИСЛОВОГО ДОМУ «VITRUM» У РОКИТНОМУ В 1920–1930 Х РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210125 Київський університет ім. Б. Грінченка У статті висвітлюється історія Рокитнівського скляного заводу 1920–1930‑х рр., який належав «Торгово-промисловому дому «Vitrum» та був одним із найуспішніших підприємств скляної промисловості ІІ Речі Посполитої. Протягом міжвоєнного періоду Рокитнівський скляний завод був реконструйований, відбудований … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Л. В. Рудницька ДІЯЛЬНІСТЬ «ТОРГОВО ПРОМИСЛОВОГО ДОМУ «VITRUM» У РОКИТНОМУ В 1920–1930 Х РР.

Н. В. Залєток, О. І. Гуржій, Н. М. Буглай ВІНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ І СУФРАЖИСТСЬКИЙ РУХ

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210124 Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (м. Київ) Інститут історії України НАН України (м. Київ) Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв) Нерідко у фаховій літературі та довідкових виданнях можна зустріти тезу, що В. Черчилль був запеклим противником жіночої емансипації. Однак … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on Н. В. Залєток, О. І. Гуржій, Н. М. Буглай ВІНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ І СУФРАЖИСТСЬКИЙ РУХ

Р. Р. Куцик ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПЕРІОДИКИ У КИЄВІ НАПЕРЕДОДНІ ТА ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210123 Київський університет імені Бориса Грінченка У статті на основі статистичного аналізу висвітлено особливості розвитку найпопулярніших газет суспільно-політичного та релігійного спрямування, які виходили в Києві під час Першої світової війни, зокрема: «Киевская мысль», «Последние новости», «Южная копейка», «Вечерняя газета», … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on Р. Р. Куцик ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПЕРІОДИКИ У КИЄВІ НАПЕРЕДОДНІ ТА ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ

С. В. Гаврилюк, О. А. Мельничук, Я. П. Цецик ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛИНСЬКИХ ЧОРНОСОТЕНЦІВ У ГАЛИЧИНІ У 1914–1915 РР. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧОРНОСОТЕННОЇ ПРЕСИ)

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210122 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Національний університет водного господарства та природокористування Досліджено основні напрями діяльності волинських чорносотенців у Галичині на початковому етапі Першої світової війни, охарактеризовано комплекс заходів, який проводився … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: | Comments Off on С. В. Гаврилюк, О. А. Мельничук, Я. П. Цецик ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛИНСЬКИХ ЧОРНОСОТЕНЦІВ У ГАЛИЧИНІ У 1914–1915 РР. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧОРНОСОТЕННОЇ ПРЕСИ)

Г. М. Казакевич, Ю. Л. Мосенкіс

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210121 Київський національний університет імені Тараса Шевченка На основі архівних джерел автори доводять, що протягом досліджуваного періоду Київ був одним із провідних центрів фотографічної освіти Східної Європи. Величезну роль у цьому відіграли науково-освітні заклади міста, зокрема Київська політехніка. Підходи … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Г. М. Казакевич, Ю. Л. Мосенкіс

Т. В. Кузнець, О. В. Скус КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УМАНСЬКОГО ЗЕМСТВА У ВИСВІТЛЕННІ ГАЗЕТИ «КИЕВЛЯНИН»

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210120 У статті систематизовані та досліджуються публікації газети «Киевлянин», найпоширенішої на всій території Південно-Західного краю Російської імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., про культурно-просвітницьку діяльність повітового земства одного з найбільших повітів Київської губ. — Уманського. Систематизовано … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: , , , , , , , , , , , | Comments Off on Т. В. Кузнець, О. В. Скус КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УМАНСЬКОГО ЗЕМСТВА У ВИСВІТЛЕННІ ГАЗЕТИ «КИЕВЛЯНИН»

О. Л. Іванюк, Є. А. Ковальов, І. О. Мохнатюк АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210119 Київський університет імені Бориса Грінченка У статті висвітлюються обставини становлення й розвитку військової археології як галузі історичного знання у ХІХ на початку ХХ ст. на території України, яка входила до складу Російської імперії. Встановлено що об’єктом військово-археологічних досліджень … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on О. Л. Іванюк, Є. А. Ковальов, І. О. Мохнатюк АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.