Архів за: September 2020

О. П. Машевський, О. О. Сухобокова СТАНОВЛЕННЯ МОДЕРНОЇ ІНДІЙСЬКОЇ ЕЛІТИ. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Ю. ФІЛЬ «ІНДУСЬКІ ВЕСТЕРНІЗОВАНІ ЕЛІТИ ПІВНІЧНОЇ ІНДІЇ (1858–1921). — К., 2018»

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210159 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on О. П. Машевський, О. О. Сухобокова СТАНОВЛЕННЯ МОДЕРНОЇ ІНДІЙСЬКОЇ ЕЛІТИ. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Ю. ФІЛЬ «ІНДУСЬКІ ВЕСТЕРНІЗОВАНІ ЕЛІТИ ПІВНІЧНОЇ ІНДІЇ (1858–1921). — К., 2018»

Н. В. Семергей УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.: КОНЦЕПЦІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210158 Українська медична стоматологічна академія У статті запропоновано та обґрунтовано науковий інструментарій історіографічного дослідження українського національно-культурного відродження другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст. Представлено концепцію дослідження, зміст якої становлять ключові наукові положення щодо розуміння історіографії порушеної теми. … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on Н. В. Семергей УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.: КОНЦЕПЦІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

В. В. Куриляк РЕАКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ АДВЕНТИСТІВ НА ЄВРОМАЙДАН

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210156 Національний університет «Острозька академія» Основна мета статті полягає у визначенні ставлення Церкви Адвентистів сьомого дня в Україні до Революції Гідності в 2013–2014 рр. Проаналізовано основні положення соціального вчення адвентистів з метою встановлення схожості та відмінності соціальних адвентистських принципів … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: | Comments Off on В. В. Куриляк РЕАКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ АДВЕНТИСТІВ НА ЄВРОМАЙДАН

В. А. Кахновіч, Г. І. Гончарук Голодомор 1930-х рр. у сучасній білоруської історіографії в контексті модернізації суспільства

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210155 Білоруський державний університет, м. Мінськ Одеський національний політехнічний університет У статті порушується питання Голодомору 1930-х рр. на території Білорусі в розгляді сучасної білоруської історичної науки й публіцистиці. Зроблено висновки щодо місця цієї проблематики в історіографії Білорусі загалом. Але … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: | Comments Off on В. А. Кахновіч, Г. І. Гончарук Голодомор 1930-х рр. у сучасній білоруської історіографії в контексті модернізації суспільства

В. В. Солошенко АУКЦІОННА ТОРГІВЛЯ ТВОРАМИ МИСТЕЦТВА З ОБТЯЖЛИВИМ МИНУЛИМ 1945–2020 РР.: НЕДОСЛІДЖЕНІ АСПЕКТИ

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210154 Державна установа «Інститут всесвітньої історіїНаціональної академії наук України» У статті концептуалізовано значення малодосліджених аспектів аукціонної торгівлі творами мистецтва з обтяжливим минулим, обґрунтовано роль у ній аукціонних будинків, колекціонерів і арт-дилерів. Висвітлено проблему повернення цінних художніх творів спадкоємцям або … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on В. В. Солошенко АУКЦІОННА ТОРГІВЛЯ ТВОРАМИ МИСТЕЦТВА З ОБТЯЖЛИВИМ МИНУЛИМ 1945–2020 РР.: НЕДОСЛІДЖЕНІ АСПЕКТИ

Т. Перга, Ю. Перга Національно-патріотична освіта Пласту в 1950-х — 1970-х рр.: на прикладі Австралії

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210153 ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті досліджено засади та головні напрями національно-патріотичного виховання Пласт в Австралії. З’ясовано головні чинники його розроблення і впровадження, до яких віднесено загрозу асиміляції і денаціоналізації … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on Т. Перга, Ю. Перга Національно-патріотична освіта Пласту в 1950-х — 1970-х рр.: на прикладі Австралії

Л. І. Єпик, Е. В. Семешин БОРОТЬБА З БУРЖУАЗНИМ НАЦІОНАЛІЗМОМ І КОСМОПОЛІТИЗМОМ У ВНЗ УРСР В ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ (1945–1953 рр.)

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210146 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Автори статті проаналізували причини й хід політичних кампаній другої половини 1940-х рр. як реакцію на початок холодної війни і військове протистояння ОУН радянській владі в Західній Україні, виявили їх особливості … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: | Comments Off on Л. І. Єпик, Е. В. Семешин БОРОТЬБА З БУРЖУАЗНИМ НАЦІОНАЛІЗМОМ І КОСМОПОЛІТИЗМОМ У ВНЗ УРСР В ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ (1945–1953 рр.)

А. Ю. Тронь-Радомська Діяльність українських освітніх товариств у Генеральній губернії (1940‒1944 рр.)

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210145 Київський національний університет імені Тараса Шевченка На основі архівних матеріалів висвітлено принципи функціонування українських освітніх товариств (УОТ), які стали альтернативними культурно-просвітницькими об’єднаннями в Генеральній губернії з ініціативи Українського центрального комітету (УЦК) після ліквідації товариств «Просвіта», «Рідна хата», «Рідна … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on А. Ю. Тронь-Радомська Діяльність українських освітніх товариств у Генеральній губернії (1940‒1944 рр.)

О. О. Салата, І. С. Тарнавський ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕАТРАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 1941–1943 рр.: уявлення та реалії (за матеріалами часопису «Українська дійсність»)

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210144 Київський університет імені Бориса Грінченка Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» У дослідженні висвітлено різне бачення діяльності театральних колективів на території окупованої України в еміграційній періодиці, зокрема часописі «Українська дійсність» та архівних документах та … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on О. О. Салата, І. С. Тарнавський ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕАТРАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 1941–1943 рр.: уявлення та реалії (за матеріалами часопису «Українська дійсність»)

Ш. Ш. Рамазанов, Ф. Л. Левітас ДИРЕКТИВА № 21 — ПЛАН «БАРБАРОССА»: СПРОБА ІСТОРИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210143 Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського Київський університет імені Бориса Грінченка У статті розглядаються питання військово-стратегічного планування нацистської Німеччини і підготовки її до агресивних дій в Європі. Автори з’ясовують особливу роль плану «Барбаросса» в глобальних … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on Ш. Ш. Рамазанов, Ф. Л. Левітас ДИРЕКТИВА № 21 — ПЛАН «БАРБАРОССА»: СПРОБА ІСТОРИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ