Архів за: September 2019

Основна інформація та зміст 48-го номеру

48_Main

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №48 | Comments Off on Основна інформація та зміст 48-го номеру

М. В. Афанасьєва, Л. І. Кормич, К. К. Кулі-Іванченко КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА XX–XXI СТ.

DOI: 10.20535/2307-5244.48.2019.176397 Національний університет «Одеська юридична академія» У статті проаналізовано розвиток кримськотатарського національно- го руху в історичній ретроспективі. На підставі історичних подій та до- кументів XX–XXI ст. встановлено, що активізація діяльності національ- ного руху збігалася з революційними настроями народів Російської … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №48 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on М. В. Афанасьєва, Л. І. Кормич, К. К. Кулі-Іванченко КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА XX–XXI СТ.

О. М. Піх, О. В. Руда ПОЛІТИКА «КРИТИЧНОГО ДІАЛОГУ» У ВІДНОСИНАХ МІЖ ПОЛЬЩЕЮ ТА БІЛОРУССЮ (1996–2004)

DOI: 10.20535/2307-5244.48.2019.176396 Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України У статті проаналізовано формування та реалізацію зовнішньої політики Польщі щодо Білорусі у 1996–2004 рр. Встановлено, що антидемократич- ність політичних процесів у Республіці Білорусь призвела до її ізоляції з боку ЄС і … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №48 | Позначки: , , , , | Comments Off on О. М. Піх, О. В. Руда ПОЛІТИКА «КРИТИЧНОГО ДІАЛОГУ» У ВІДНОСИНАХ МІЖ ПОЛЬЩЕЮ ТА БІЛОРУССЮ (1996–2004)

А. І. Махінько Становлення інклюзивної освіти у контексті модернізації загальноосвітньої школи у сучасній Україні

DOI: 10.20535/2307-5244.48.2019.176395 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» У статті висвітлюються становлення інклюзивної форми освіти, дина- міка зміни кількості інклюзивних класів у загальноосвітніх закладах, аналі- зуються нормативно-правова база та проблеми, що виникають у ході впро- вадження … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №48 | Позначки: , , , , | Comments Off on А. І. Махінько Становлення інклюзивної освіти у контексті модернізації загальноосвітньої школи у сучасній Україні

Т. Ю. Перга Роль української діаспори в розвитку екологічного руху України в кінці 1980-х — на початку 1990-х рр.

DOI: 10.20535/2307-5244.48.2019.176394 ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» Досліджено роль української діаспори в Північній Америці у розвитку екологічного руху в Українській СРСР. Продемонстровано, що попри те, що наприкінці 1980-х — на початку 1990-х рр. діяльність української діаспори була спрямована переважно … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №48 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on Т. Ю. Перга Роль української діаспори в розвитку екологічного руху України в кінці 1980-х — на початку 1990-х рр.

В. О. Венгерська ЖУРНАЛИ МОД ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТИФІКАЦІЇ РАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

DOI: 10.20535/2307-5244.48.2019.176393 Житомирський державний університет імені Івана Франка Мода в Радянському Союзі мала свої особливості. Перш за все, демон- струвала невідповідність одній із базових засад комуністичної ідеології — декларованій рівності, й підтверджувала наявність соціальних страт, представники яких мали кардинально відмінні … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №48 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on В. О. Венгерська ЖУРНАЛИ МОД ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТИФІКАЦІЇ РАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

С. О. Морозов СТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ 1974 Р.: ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ МІЖУРЯДОВОЇ СПІВПРАЦІ В РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІЛЬНОТ

DOI: 10.20535/2307-5244.48.2019.176392 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка У статті досліджується створення Європейської Ради (ЄР) як інституту Європейських Спільнот (ЄСп). Зроблено висновок, що створення ЄР у 1974 р. стало результатом компромісу між державами-членами ЄСп, продиктованого позитивними результатами названих самітів … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №48 | Позначки: , , , , , | Comments Off on С. О. Морозов СТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ 1974 Р.: ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ МІЖУРЯДОВОЇ СПІВПРАЦІ В РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІЛЬНОТ

С. М. Базиль, В. М. Крижанівський СПІВПРАЦЯ ВЧЕНИХ ВСЕСОЮЗНОГО НАУКОВО- ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР ІЗ НАУКОВЦЯМИ УГОРСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1970–1980-Х РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.48.2019.176391 Глухівський національний педагогічний університет У статті вперше розкривається і аналізується міжнародна співпраця вчених Всесоюзного науково-дослідного інституту луб’яних культур і угорських аграріїв у коноплярстві, що мала важливе значення для подальшого розвитку цього напряму сільського господарства в обох країнах. Ключові … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №48 | Позначки: , , , , , | Comments Off on С. М. Базиль, В. М. Крижанівський СПІВПРАЦЯ ВЧЕНИХ ВСЕСОЮЗНОГО НАУКОВО- ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР ІЗ НАУКОВЦЯМИ УГОРСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1970–1980-Х РР.

Д. В. Вєдєнєєв ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ УСТРІЙ ОРГАНІВ КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІЮЧОЇ АРМІЇ ПІД ЧАС ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД НАЦИСТСЬКИХ ОКУПАНТІВ (1943–1944 РР.)

DOI: 10.20535/2307-5244.48.2019.176390 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв В статті на основі маловідомих документів радянських спецслужб до- сліджується організаційно-функціональний устрій органів радянської спец- служби, на які покладався захист Діючої армії під час Другої світової війни та вигнання нацистських агресорів … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №48 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on Д. В. Вєдєнєєв ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ УСТРІЙ ОРГАНІВ КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІЮЧОЇ АРМІЇ ПІД ЧАС ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД НАЦИСТСЬКИХ ОКУПАНТІВ (1943–1944 РР.)

І. С. Тарнавський ПРАЦЕВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ В ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1943 РР.)

DOI: 10.20535/2307-5244.48.2019.176389 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» У статті розглянуто проблему працевикористання місцевого населення окупованого Донбасу на користь нацистської влади в роки Другої світової війни. Показано особливості реєстрації безробітних та визначено причини введення загальної трудової … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №48 | Позначки: , , , , , , , , | Comments Off on І. С. Тарнавський ПРАЦЕВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ В ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1943 РР.)