Архів за: January 2018

Ю. М. Перга Польська політика Ревіндикації на території Холмщини та Південного Підляшшя 1937–1938 рр.

DOI: 10.20535/2307-5244.45.2017.117192 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті описано основні причини, які призвели до зміни політики Другої Речі Посполитої щодо української національної меншини в Холмщині та Південному Підляшші в другій половині 1930-х рр. Автор розкриває підго-товку польського уряду … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №45 | Позначки: , , , , | Comments Off on Ю. М. Перга Польська політика Ревіндикації на території Холмщини та Південного Підляшшя 1937–1938 рр.

Л. В. Гриневич МІЖ СЦІЛЛОЮ І ХАРІБДОЮ: ЄВРЕЇ-БІЖЕНЦІ У ЧАСИ РЕВОЛЮЦІЙ ТА ВОЄН В УКРАЇНІ (1917 — ПОЧ. 1920-Х РР.)

DOI: 10.20535/2307-5244.45.2017.117191 Інститут історії України Національної академії наук України У статті на основі архівних документів висвітлено динаміку кількості біженців-євреїв на українських землях у часи революцій і воєн 1917— почат- ку 1920-х рр. Проаналізовано фактори появи біженства, умови життя та стратегії … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №45 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Л. В. Гриневич МІЖ СЦІЛЛОЮ І ХАРІБДОЮ: ЄВРЕЇ-БІЖЕНЦІ У ЧАСИ РЕВОЛЮЦІЙ ТА ВОЄН В УКРАЇНІ (1917 — ПОЧ. 1920-Х РР.)

І. О. Мікульонок, І. А. Андреєв ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА

DOI: 10.20535/2307-5244.45.2017.117739 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Статтю присвячено історії створення фунікулера в столиці України, який був одним з найперших на теренах Російської імперії початку XX ст. Показано передумови виникнення цього транспорту в Києві. Докладно розглянуто проект київського фунікулера, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №45 | Позначки: , , , , , | Comments Off on І. О. Мікульонок, І. А. Андреєв ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА

Ю. В. Хитровська ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЩОДО СТАНОВИЩА РПЦ ТА ВПЛИВІВ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНТСВА НА НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (КРІЗЬ ПРИЗМУ ПУБЛІКАЦІЙ ПРАВОСЛАВНОЇ ПРЕСИ)

DOI: 10.20535/2307-5244.45.2017.117189 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Спираючись на матеріали православної періодики кінця ХІХ — початку ХХ ст. та спеціальну наукову літературу, автор статті аналізує громад- ське ставлення до РПЦ та православних церковно- і священнослужителів Правобережної України наприкінці ХІХ … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №45 | Позначки: , , , , | Comments Off on Ю. В. Хитровська ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЩОДО СТАНОВИЩА РПЦ ТА ВПЛИВІВ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНТСВА НА НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (КРІЗЬ ПРИЗМУ ПУБЛІКАЦІЙ ПРАВОСЛАВНОЇ ПРЕСИ)

Л. І. Ломако ДОРЕВОЛЮЦІЙНІ ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛІВ НА ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСАХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ.

DOI: 10.20535/2307-5244.45.2017.117187 Донецький національний університет імені В. Стуса (м. Вінниця) Досліджено дореволюційну історіографію щодо історії створення та роз- гортання діяльності педагогічних курсів на українських землях кінця ХІХ — початку ХХ ст. Показано інформаційний потенціал нормативно-законодав- чих документів Міністерства народної освіти … Продовження

Опубліковано в категорії: Uncategorized, Сторінки Історії №45 | Позначки: , , , , | Comments Off on Л. І. Ломако ДОРЕВОЛЮЦІЙНІ ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛІВ НА ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСАХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ.