Архів за: July 26, 2016

О. В. Махно, В. М. Осташкіна Аварія на Чорнобильській АЕС: причини, наслідки, осмислення, нові виклики (вибрана бібліографія наукових праць, 2014–2016 рр.)

Критика, історіографія, бібліографія 42_20_Makhno

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , | Comments Off on О. В. Махно, В. М. Осташкіна Аварія на Чорнобильській АЕС: причини, наслідки, осмислення, нові виклики (вибрана бібліографія наукових праць, 2014–2016 рр.)

Т. В. Шевчук Проблеми підготовки наукових та інженерних кадрів на сторінках журналу «Питання історії науки і техніки»

Критика, історіографія, бібліографія 42_19_Shevchuk

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , | Comments Off on Т. В. Шевчук Проблеми підготовки наукових та інженерних кадрів на сторінках журналу «Питання історії науки і техніки»

С. О. Костилєва. Долаючи ментальні кордони… [Рец.: По той бік Дніпра: вплив контраверсійних образів «іншого українця» на формування менталь- них кордонів : Науковий збірник / За заг. ред. д. і. н., проф. М. О. Фролова. — Запоріжжя : Інтер-М, 2015. — 362 с.].

КРИТИКА, ІСТОРІОГРАФІЯ, БІБЛІОГРАФІЯ 42_18_Kostylieva

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , | Comments Off on С. О. Костилєва. Долаючи ментальні кордони… [Рец.: По той бік Дніпра: вплив контраверсійних образів «іншого українця» на формування менталь- них кордонів : Науковий збірник / За заг. ред. д. і. н., проф. М. О. Фролова. — Запоріжжя : Інтер-М, 2015. — 362 с.].

О. В. Махно ОСОБЛИВОСТІ РАДЯНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО АВАРІЇ НА ЧАЕС: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статті, відповідно до новітніх наукових підходів, визначено основні групи історичних джерел для комплексного вивчення радянської інформацій- ної політики щодо аварії на Чорнобильській АЕС. Ключові слова: СРСР, УРСР, аварія на Чорнобильській АЕС, державна … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , | Comments Off on О. В. Махно ОСОБЛИВОСТІ РАДЯНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО АВАРІЇ НА ЧАЕС: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ

Т. В. Орлова ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ІДЕЙ АМЕРИКАНСЬКИХ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЦІВ У РЕАЛІЯХ І ПЕРСПЕКТИВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка У статті вперше у вітчизняній історіографії подано аналіз україн- ських реалій і перспектив крізь призму висновків відомих американських науковців. Ключові слова: цивілізація, Великі хвилі, футуршок, постіндустріальне суспільство, модернізація. 42_16_Orlova

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , , | Comments Off on Т. В. Орлова ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ІДЕЙ АМЕРИКАНСЬКИХ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЦІВ У РЕАЛІЯХ І ПЕРСПЕКТИВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

В. О. Бака ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1990 –1992 рр.)

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка У статті розглядається проведення економічних реформ у Чеській і Сло- вацькій Федеративній Республіці, які відбувалися після Оксамитової рево- люції з 1990 по 1992 рр. Ключові слова: економічна реформа, Чехословаччина, ЧСФР, приватизація, реституція, постсоціалістична трансформація. … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , , , | Comments Off on В. О. Бака ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1990 –1992 рр.)

А. О. Лихолат ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ ЯК ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ КУРСУ «ЗЕЛЕНОГО» ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Екологічні проблеми в Україні розглядаються як пріоритетні і комплексні. Ключові слова: довкілля, інновації, природокористування, «зелена» економіка, енергетична безпека. 42_14_Lykholat

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , , | Comments Off on А. О. Лихолат ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ ЯК ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ КУРСУ «ЗЕЛЕНОГО» ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Т. Ю. Перга Політика України щодо навколишнього середовища через призму пам’яті про Чорнобильську катастрофу

Інститут світової історії НАН України У статті презентовано новий підхід до дослідження індивідуальної, ко- лективної та історичної пам’яті — через призму екологічних катастроф. Ключові слова: індивідуальна пам’ять, травма, екологічна катастрофа, ава- рія на ЧАЕС. 42_13_Perga

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , | Comments Off on Т. Ю. Перга Політика України щодо навколишнього середовища через призму пам’яті про Чорнобильську катастрофу

Н. І. Паламарчук, О. Й. Радецька УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА В КАНАДІ ТА ЇЇ ВНЕСОК У СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статті розглянуто основні хвилі міграції української діаспори до Ка- нади, її підтримка та величезний внесок у становлення української незалеж- ної держави. Ключові слова: українська діаспора, «irredenta», революція гідності, Го- лодомор, АТО. 42_12_Palamarchuk_Radetska

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , , | Comments Off on Н. І. Паламарчук, О. Й. Радецька УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА В КАНАДІ ТА ЇЇ ВНЕСОК У СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ

В. Г. Ільїн ВІДБУДОВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ХАРКОВІ (1943–1947 рр.)

Харківський національний медичний університет У статті проаналізовано втрати, яких німецькі окупанти завдали ме- дичній мережі Харкова, динаміку відновлення лікувальних закладів, умови на- дання медичної допомоги в перші повоєнні роки, методи відбудови. Ключові слова: радянський Харків, охорона здоров’я, повоєнна відбудова, недільники, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №42 | Позначки: , , , , , | Comments Off on В. Г. Ільїн ВІДБУДОВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ХАРКОВІ (1943–1947 рр.)