Архів за: February 2016

В. A. Ткачук ЧИН ОСВЯЧЕННЯ АНТИМІНСІВ У КИЇВСЬКІЙ МИТРОПОЛІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII — ПОЧАТКУ XVIII ст.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Статтю присвячено аналізу й порівнянню чину освячення антимінсів у православній та уніатській Київській митрополії другої половини XVII — початку XVIII ст. Ключові слова: Київська митрополія (друга половина XVII — початок XVIII ст.), антимінс, Архиєратикон, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , | Comments Off on В. A. Ткачук ЧИН ОСВЯЧЕННЯ АНТИМІНСІВ У КИЇВСЬКІЙ МИТРОПОЛІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII — ПОЧАТКУ XVIII ст.

Р. Ковальчик ИЗВЕСТНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ: О МАРШАЛЕ МИШЕЛЕ НЕЕ И КНЯЗЕ ПОЛКОВНИКЕ КОНСТАНТЫ ПШЕБЕНДОВСКИМ

Лодзький університет Статтю присвячено опису відомого відступу маршала Нея зі Смоленська до Орші. Зроблено першу в історіографії спробу визначити роль маршала Нея і полковника Константи Пшебендовського у збереженні корпусу тилової охорони Великої Армії. Ключові слова: маршал Мішель Ней, князь полковник … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , | Comments Off on Р. Ковальчик ИЗВЕСТНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ: О МАРШАЛЕ МИШЕЛЕ НЕЕ И КНЯЗЕ ПОЛКОВНИКЕ КОНСТАНТЫ ПШЕБЕНДОВСКИМ

Н. І. Паламарчук РОЛЬ «РУСЬКОЇ ТРІЙЦІ» У ПРОБУДЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ЗАХІДНИХ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Висвітлюються важливі аспекти діяльності громадсько-культурного угруповання демократичного спрямування, яке очолювали М. Шашкевич, І. Вагилевич і Я. Головацький. Ключові слова: Західна Україна, національне відродження, язичіє, народна мова, цензура. 41_3_Palamarchuk

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , , | Comments Off on Н. І. Паламарчук РОЛЬ «РУСЬКОЇ ТРІЙЦІ» У ПРОБУДЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ЗАХІДНИХ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ

Ю. В. Хитровська ПОЗИЦІЯ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ЩОДО «ЄВРЕЙСЬКОГО ПИТАННЯ» ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАВЛЕННЯ ДО ЄВРЕЇВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Автор досліджує ставлення представників православного кліру, зокрема висловлене на сторінках православних видань, до «єврейського питання» наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст., а також його вплив на ставлення мешканців Правобережної України до євреїв. … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on Ю. В. Хитровська ПОЗИЦІЯ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ЩОДО «ЄВРЕЙСЬКОГО ПИТАННЯ» ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАВЛЕННЯ ДО ЄВРЕЇВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

О. С. Білявська РЕФОРМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ КИЄВА В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ РЕВОЛЮЦІЙНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО РУХІВ У ПОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ ст.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Проаналізовано реорганізацію правоохоронних органів Києва під час буржуазних реформ 1860–1880 рр., досліджено причини та наслідки цих реорганізацій. Ключові слова: міська поліція, поліційна управа, поліцмейстер, городничий, жандарм, нишпорки, відділ розшуку, спостереження, віддання під гласний … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , , , , , , , , | Comments Off on О. С. Білявська РЕФОРМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ КИЄВА В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ РЕВОЛЮЦІЙНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО РУХІВ У ПОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ ст.

С. В. Чолій ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ В БОСНІЇ ТА ГЕРЦЕГОВИНІ ПІД ВЛАДОЮ ГАБСБУРГІВ (1878–1914 рр.)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Статтю присвячено порівняльному аналізу еволюції основних технологій комплектування армії в імперії Габсбургів та на території Боснії й Герцеговини. Ключові слова: Боснія і Герцеговина, Австро-Угорщина, рекрутчина, загальний військовий обов’язок. 41_6_Choliy

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , | Comments Off on С. В. Чолій ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ В БОСНІЇ ТА ГЕРЦЕГОВИНІ ПІД ВЛАДОЮ ГАБСБУРГІВ (1878–1914 рр.)

А. І. Махінько ДО ІСТОРІЇ ЮНКЕРСЬКИХ УЧИЛИЩ В УКРАЇНІ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» У статті висвітлюється історія створення, функціонування юнкерських училищ ХІХ — початку ХХ ст. в українських землях. Ключові слова: військова реформа, військове училище, юнкер, професійна підготовка офіцера. 41_7_Makhinko

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , | Comments Off on А. І. Махінько ДО ІСТОРІЇ ЮНКЕРСЬКИХ УЧИЛИЩ В УКРАЇНІ

О. С. Бабічева ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМЦІВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 1900–1903 рр.

Дніпродзержинський державний технічний університет У статті розглядається діяльність підприємців Південної України в період світової економічної кризи 1900–1903 рр., яка значно позначилася на соціально-економічному житті країни. Ключові слова: завод, державні замовлення, економічна криза, матеріальне становище, підприємці, промисловість. 41_8_Babicheva

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , , , | Comments Off on О. С. Бабічева ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМЦІВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 1900–1903 рр.

В. Ж. Попов ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЧАСІВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ 1917 — ПОЧАТКУ 1920-х рр.

Міжрегіональна академія управління персоналом У статті розкрито причини, з яких міські обивателі були змушені приховувати в 1917 — на початку 1920 рр. свій соціальний статус. Ключові слова: національно-демократична революція та громадянська війна 1917 — початку 1920 рр. в Україні, соціальна … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , , | Comments Off on В. Ж. Попов ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЧАСІВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ 1917 — ПОЧАТКУ 1920-х рр.

А. С. Лапченко ГЕОГРАФІЯ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛІВ З ПЕРЕРОБКИ ТВАРИННОЇ СИРОВИНИ В СЕЛАХ ХАРКІВЩИНИ В ПЕРІОД НЕП

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна У статті досліджується розвиток у селах Харківщини промислів з переробки тваринної сировини, які протягом 1921–1929 рр. залишалися основою селянської економіки. Ключові слова: кустар, ремісник, селянство, промисли, промисловець, кустарна промисловість, нова економічна політика. 41_10_Lapchenko

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №41 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on А. С. Лапченко ГЕОГРАФІЯ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛІВ З ПЕРЕРОБКИ ТВАРИННОЇ СИРОВИНИ В СЕЛАХ ХАРКІВЩИНИ В ПЕРІОД НЕП