Архів за: October 19, 2015

А. А. Погорєлов НОВА КНИГА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМАТИКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

[Гриневич В. Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспіль- но-політичні настрої в Україні, 1939 — червень 1941 рр. / Гриневич В. — Київ — Дніпропетровськ : Ліра, 2012. — 508 с.]. 36_24_Pogorel

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №36 | Comments Off on А. А. Погорєлов НОВА КНИГА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМАТИКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

С. О. Костилєва ПРО УКРАЇНСЬКИХ БЛАГОДІЙНИКІВ ЧАСІВ ВЕЛИКОГО ГОЛОДУ 1932–1933 рр.

[Людяність у нелюдяний час / Упор. В. С. Тіліщак, В. М. Яременко. — Львів : Часопис, 2013. — 236 с.]. 36_23_Kostylieva

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №36 | Comments Off on С. О. Костилєва ПРО УКРАЇНСЬКИХ БЛАГОДІЙНИКІВ ЧАСІВ ВЕЛИКОГО ГОЛОДУ 1932–1933 рр.

І. Я. Щупак КНИГА ПРО НЕВІДОМИЙ ГОЛОД 1928–1929 рр.

[Гриневич Людмила. Голод 1928–1929 рр. у Радянській Україні: моно гра- фія. — К. : Інститут історії України НАН України, 2013. — 435 с.]. 36_22_Shupak

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №36 | Comments Off on І. Я. Щупак КНИГА ПРО НЕВІДОМИЙ ГОЛОД 1928–1929 рр.

В. І. Шпак УКРАЇНСЬКЕ КНИГОВИДАННЯ НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ

В статті проаналізовано стан книговидання незалежної України. По- казано хронологічні етапи розвитку книговидавничої справи в її тематич- ному, мовному і регіональному аспектах. Зроблено спробу узагальнити роз- виток книговидання України, з’ясувати його основні проблеми та шляхи їх подолання. Ключові слова: книга, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , , | Comments Off on В. І. Шпак УКРАЇНСЬКЕ КНИГОВИДАННЯ НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ

К. В. Сосніна ОРГАНІЗАЦІЯ ДИТЯЧИХ ЕКСКУРСІЙ В УСРР наприкінці 1920-х — на початку 1930-х рр. (на матеріалах Київської приміської смуги)

В статті окреслено основні риси організації дитячих екскурсій в контексті розвитку туристичної справи у СРСР напринкінці 1920-х — початку 1930-х рр. Ключові слова: екскурсійна справа, позашкільна освіта. The paper outlines the main features of children’s excursions in the context of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , | Comments Off on К. В. Сосніна ОРГАНІЗАЦІЯ ДИТЯЧИХ ЕКСКУРСІЙ В УСРР наприкінці 1920-х — на початку 1930-х рр. (на матеріалах Київської приміської смуги)

Л. В. Гриневич УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОД 1928–1929 рр. ЯК НАСЛІДОК РАДЯНСЬКОЇ ГОЛОДОТВОРНОЇ ПОЛІТИКИ

У статті аналізуються причини і наслідки українського голоду 1928–1929 рр. Автор обгрунтовує висновок про те, що хоча цей голод і відбувався на тлі недородів, головною його причиною стала голодотворна політика радянської влади. Ключові слова: український голод 1928–1929 рр., радянська голодотворна … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , | Comments Off on Л. В. Гриневич УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОД 1928–1929 рр. ЯК НАСЛІДОК РАДЯНСЬКОЇ ГОЛОДОТВОРНОЇ ПОЛІТИКИ

Ю. М. Корогодський ГОЛОД У ЄВРЕЙСЬКИХ ЗЕМЛЕРОБСЬКИХ КОЛОНІЯХ УКРАЇНИ (1932–1933 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Статтю присвячено аналізу вивчення Голодомору 1932–1933 рр. у єврейських землеробських колоніях півдня України. Ключові слова: землеробські колонії, Голодомор, євреї, сільське господарство, геноцид. The article is devoted to the analysis of study of events of Holodomor (1932–1933) in the Jewish agricultural … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , , | Comments Off on Ю. М. Корогодський ГОЛОД У ЄВРЕЙСЬКИХ ЗЕМЛЕРОБСЬКИХ КОЛОНІЯХ УКРАЇНИ (1932–1933 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Ш. Ш. Рамазанов, Л. Р. Ігнатова ПРИЧИНИ ПОРАЗКИ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ У ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

У статті розглядаються причини поразки Червоної Армії в перші дні Великої Вітчизняної війни. Аналізуються дії Наркомату оборони та Генерального штабу, а також самого Й. Сталіна напередодні та на початку Другої Світової війни щодо підготовки СРСР до війни. Ключові слова: Червона … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , | Comments Off on Ш. Ш. Рамазанов, Л. Р. Ігнатова ПРИЧИНИ ПОРАЗКИ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ У ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

О. Костючок ФУНКЦІОНУВАННЯ СОФІЙСЬКОГО ЗАПОВІДНИКАВ РОКИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1943 рр.)

Статтю присвячено проблематиці діяльності Софійського заповідника в роки нацистської окупації. Ключові слова: Софійський заповідник, нацистська окупація (1941–1943 рр.), пам’ятка. The article is focused on a range of problems regarding activities of Sofia reserve during Nazi occupation, in particular to issues … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , | Comments Off on О. Костючок ФУНКЦІОНУВАННЯ СОФІЙСЬКОГО ЗАПОВІДНИКАВ РОКИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1943 рр.)

А. В. Курьянович ВЫБОРЫ В ВЫСШИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК В ПЕРИОД «ПЕРЕСТРОЙКИ»: ОСОБЕННОСТИ, ПРОТИВОРЕЧИЯ, ИТОГИ (на примере избирательной кампании в Верховный Совет Белорусской ССР XII созыва 1990 г.)

В статье анализируются изменения в избирательном законодательстве, затрагивается проблема парламентского представительства от общественных организаций и другие вопросы при подготовке и проведении выборов в Верховный Совет Белорусской ССР XII созыва. Ключевые слова: выборы, парламент, избиратель, программа, агитация, кандидат, депутат. On the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №36 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on А. В. Курьянович ВЫБОРЫ В ВЫСШИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК В ПЕРИОД «ПЕРЕСТРОЙКИ»: ОСОБЕННОСТИ, ПРОТИВОРЕЧИЯ, ИТОГИ (на примере избирательной кампании в Верховный Совет Белорусской ССР XII созыва 1990 г.)