Основні відомості

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Рік заснування:
1989


Періодичність:
Двічі на рік


Проблематика:
Історія України, Історія української культури, Історія науки і техніки


ISSN (print):
№ 2307-5244


ISSN (online):
№ 2411-0647


Наукометричні бази:
DOAJ
EBSCO
IndexCopernicus
Web of Science


Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ № 5860 від 12 лютого 2002


Внесення ВАК України до переліку фахових видань України з історичних наук
Постанова Президії Вищої атестаційної комісії України від 12 травня 2002. № 1 – 05/6 (перелік № 10)
Оновлення реєстрації як фахового видання: затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1081 від 29.09.2014 р.


Мова видання:
Українська, російська, англійська


Засновники:
КПІ ім. Ігоря Сікорського. Кафедра історії


Голова редакційної колегії:
Костилєва С.О., доктор історичних наук, професор кафедри історії КПІ ім. Ігоря Сікорського


 

Відповідальний секретар:
Кізлова А.А., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії КПІ ім. Ігоря Сікорського


Технічний редактор:
Перга Ю.М., кандидат історичних наук, викладач кафедри історії КПІ ім. Ігоря Сікорського


Члени редакційної колегії


Видавець:
Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” 37, проспект Перемоги, Київ, 03056, Україна. Тел.: (044) 454-90-23

Опубліковано у Про нас | Теґи: , , , , , , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.