Архів за: October 11, 2015

Білявська О.С. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Стаття висвітлює погляди різних істориків у сучасній літературі щодо проблеми формування давньоруської народності в часи Київської Русі. У ній аналізуються різні підходи до зазначеного питання. Актуальність дослідження пов’язана з інтересом широкого кола читачів до спільноїісторичноїспадщини України та Росії. The article … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Позначки: , , , | Comments Off on Білявська О.С. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Боєва С.Ю. КАФЕДРА ІСТОРІЇ НТУУ «КПІ»: ЛЮДИ, ФАКТИ, ПОДІЇ (ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД – ДО СЕРЕДИНИ 80-Х РОКІВ ХХ СТ.)

Дана стаття – одна з перших спроб звернутися до витоків кафедри, на основі архівних матеріалів НТУУ «КПІ» висвітлити її діяльність та внесок її викладачів у розвиток історичної науки в Україні та виховання студентськоїмолоді в післявоєнний період. This article is one … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Позначки: , | Comments Off on Боєва С.Ю. КАФЕДРА ІСТОРІЇ НТУУ «КПІ»: ЛЮДИ, ФАКТИ, ПОДІЇ (ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД – ДО СЕРЕДИНИ 80-Х РОКІВ ХХ СТ.)

Баштова Л.С. ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МАТЕМАТИК – ПРОФЕСОР КПІ БУКРЕЄВ БОРИС ЯКОВИЧ

27_3_Bashtova

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Позначки: , , | Comments Off on Баштова Л.С. ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МАТЕМАТИК – ПРОФЕСОР КПІ БУКРЕЄВ БОРИС ЯКОВИЧ

Бесхмельніцина М.М. ДО 125 – РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Б.С. ЛИСІНА

27_4_Beshmelnicina

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Бесхмельніцина М.М. ДО 125 – РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Б.С. ЛИСІНА

Вознюк Ю.С. ЧОРНОМОРСЬКА ГЕОПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА САВЧЕНКО−БІЛЬСЬКОГО: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

27_5_Voznuk

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Позначки: , | Comments Off on Вознюк Ю.С. ЧОРНОМОРСЬКА ГЕОПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА САВЧЕНКО−БІЛЬСЬКОГО: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Гаврик В. ІСАК МАЗЕПА В НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІЙ БОРОТЬБІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЧАСІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТА ГЕТЬМАНАТУ

27_6_Gavruk

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Позначки: , | Comments Off on Гаврик В. ІСАК МАЗЕПА В НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІЙ БОРОТЬБІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЧАСІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТА ГЕТЬМАНАТУ

Герінбург О.В. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ СТАТИСТИКАМИ ХЕРСОНСЬКОГО ЗЕМСТВА (80-ті рр. ХІХ ст.)

Автор статті зосереджує увагу на вивченні соціального складу населення краю за матеріалами фронтального опису усіх повітів губернії, що був проведений Статистичним відділенням Херсонського земства протягом 1880-х рр. Земські статистичні описи є цінним джерелом з соціальної історії Південної України, оскільки містять … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Позначки: , | Comments Off on Герінбург О.В. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ СТАТИСТИКАМИ ХЕРСОНСЬКОГО ЗЕМСТВА (80-ті рр. ХІХ ст.)

Гнатюк Н.Ф. СТРАТЕГІЧНІ ПЛАНИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНИХ ТА СОЦІАЛ-РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПАРТІЙ ТА ХАРАКТЕРНІ ПРИЧИНИ ВТРАТИ РЕАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПЕРЕТВОРЕНЬ. ПЕРШЕ 20-РІЧЧЯ ХХ СТ.

27_8_Gnatuk

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Позначки: , , | Comments Off on Гнатюк Н.Ф. СТРАТЕГІЧНІ ПЛАНИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНИХ ТА СОЦІАЛ-РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПАРТІЙ ТА ХАРАКТЕРНІ ПРИЧИНИ ВТРАТИ РЕАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПЕРЕТВОРЕНЬ. ПЕРШЕ 20-РІЧЧЯ ХХ СТ.

Гуз А.М. СУЧАСНА ШКІЛЬНА ПРАВОВА ОСВІТА УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ПРОБЛЕМИ (1991-2007 РР.)

Устатті проаналізовано джерельну базу шкільної правової освіти в Україні (1991-2007 рр.). In the article the author presents his own analyses of scientific source study of Ukrainian school law education. 27_9_Guz

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Гуз А.М. СУЧАСНА ШКІЛЬНА ПРАВОВА ОСВІТА УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ПРОБЛЕМИ (1991-2007 РР.)

Гуцул В. МЕЧІ З РАЙКОВЕЦЬКОГО ГОРОДИЩА ІСТОРИКО-ЗБРОЄЗНАВЧА СТУДІЯ

Стаття присвячена проблематиці побутування середньовічного меча на Русі. Головна задача даної роботи – детальна атрибуція мечів, знайдених на Райковецькому городищі. The paper deals with problems of medieval swords in the Ruthenian area of 13th century. Ten swords from scientific excavations … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №27 | Comments Off on Гуцул В. МЕЧІ З РАЙКОВЕЦЬКОГО ГОРОДИЩА ІСТОРИКО-ЗБРОЄЗНАВЧА СТУДІЯ