Архів за: October 8, 2015

В. М. Малюга, Ю. І. Костенко ДО ПИТАННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ СИМВОЛІКИ

Аналізуються проблеми виникнення та розвитку національної вій­ськової символіки в Україні, можливості її використання в сучасних Збройних силах України. In article questions of occurrence and development of national military symbolics in Ukraine and opportunities of its use in modern Armed forces … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , | Comments Off on В. М. Малюга, Ю. І. Костенко ДО ПИТАННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ СИМВОЛІКИ

Н. Ф. Паламарчук, Л. Р. Ігнатова Литовсько-польський період в українській історії державотворення

Розглядається процес приєднання українських земель до Великого князівства Литовського, а у подальшому і до Речі Посполитої. Ана­ лізуються особливості державного устрою Великого князівства Литовського, статусу у ньому українських земель, а також зміни, які відбулися після приєднання їх до Польської держави. … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , , | Comments Off on Н. Ф. Паламарчук, Л. Р. Ігнатова Литовсько-польський період в українській історії державотворення

Н. І. Ольхіна КОСТОМАРОВ ЯК ІСТОРИК ХРИСТИЯНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Представлено історіографічний аналіз праць М. Костомарова, в яких окреслено місце і роль козацтва та Запорізької Січі в історії Ук­раїни. Визначається внесок вченого у дослідження наукової проблеми козацтва. The author of the article had made had made an attempt to analyze the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , | Comments Off on Н. І. Ольхіна КОСТОМАРОВ ЯК ІСТОРИК ХРИСТИЯНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Т. Б. Бикова ПОЛІТИЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ В КРИМУ (від середини ХVIII ст. до 1917 р.)

Розглядаються особливості входження кримських земель до складу Російської імперії, аналізуються демографічні, соціально-економічні та політичні процеси на приєднаній території. At the article considered particular features of incorporation of the Crimea lands to the Russian imperia, analyzed demographic, socialeconomic and political processes … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , , | Comments Off on Т. Б. Бикова ПОЛІТИЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ В КРИМУ (від середини ХVIII ст. до 1917 р.)

С. І. Печенюк ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: ЕПОХА ПАРОВОЗІВ (ПОЧАТОК ХІХ ст.)

Висвітлюється процес становлення і розвитку одного з видів транспорту, зокрема залізниць, які відіграли важливу роль під час промислового перевороту. Саме використання принципово нового виду рухомої сили – парового двигуна дало назву тяговим машинам – “паровози». In this article, becoming and development … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , | Comments Off on С. І. Печенюк ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: ЕПОХА ПАРОВОЗІВ (ПОЧАТОК ХІХ ст.)

Н. С. Івчик ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX ст.)

Визначаються особливості національної політики Російської імперії другої половини ХІХ ст. Аналізується сутність польського питання та дії влади, спрямовані на русифікацію Південно-Західного краю. The article determined the peculiarities of national policy of Russian Empire the second half of XIX century. The author … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , | Comments Off on Н. С. Івчик ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX ст.)

Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов ПЕРІОДИЧНА ПРЕСА ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В ПЕРІОД РЕВОЛЮЦІЇ 1905-1907 рр.

Представлено огляд публікацій періодичних видань в Україні, які висвітлюють революційну боротьбу селян та намагання уряду Російської імперії вирішити аграрне питання. Міститься компа­ративний аналіз оцінок поточних подій у газетах різних політичних напрямків. In clause the publications in the periodic editions of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , | Comments Off on Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов ПЕРІОДИЧНА ПРЕСА ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В ПЕРІОД РЕВОЛЮЦІЇ 1905-1907 рр.

Н. В. Писаревська, Л. С. Баштова СТАНОВЛЕННЯ КОНСТРУКТОРА ТА АВІАТОРА І. СІКОРСЬКОГО В ЧАСИ НАВЧАННЯ В КПІ

Висвітлюються події, пов’язані з становленням конструктора І.І. Сікорського, його перші здобутки на ниві гелікоптеро та літа­кобудування. Розкриваються позитивні риси навчального процесу в КПІ, що сприяли становленню й розвитку у вузі технічної думки. In the article the lighted up years of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , | Comments Off on Н. В. Писаревська, Л. С. Баштова СТАНОВЛЕННЯ КОНСТРУКТОРА ТА АВІАТОРА І. СІКОРСЬКОГО В ЧАСИ НАВЧАННЯ В КПІ

В. В. Янковий З ФУТБОЛЬНОГО ЛІТОПИСУ КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

Розглянуто обставини створення першої футбольної команди Київського Політехнічного інституту, її роль у спортивному житті Києва і всієї Російської імперії. Визначено роль окремих особистостей у формуванні спортивних засад нового соціокультурного феномену. The circumstances of creating the fist football team of Kiev … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on В. В. Янковий З ФУТБОЛЬНОГО ЛІТОПИСУ КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

В. В. Мараєва ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ 1917 – 1920 рр.

Аналізуються праці вітчизняних і зарубіжних науковців та представників української діаспори з історії військової авіації України 1917 – 1920 рр. In the article an author presents the analysis of historiography of Ukraine air force 1917 – 1920 years. Ключові слова: історіографія, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , | Comments Off on В. В. Мараєва ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ 1917 – 1920 рр.