Архів за: October 6, 2015

Л. М. Волкотруб ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРІЮ РОЗВИТКУ КНИГОДРУКУВАННЯ

Висвітлюються етапи розвитку книгодрукування, обґрунтовується ідея про книгодрукування як основний спосіб розповсюдження знань. The article describes history of appearing and establishing of bookprinting as a major way of knowledge distributing. Ключові слова: Історія, книгодрукування, друкарні, книга. 30_1_Volkotryb

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , | Comments Off on Л. М. Волкотруб ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРІЮ РОЗВИТКУ КНИГОДРУКУВАННЯ

В. В. Кукса, Т. В. Коломієць ВПЛИВ КУЛЬТУРИ КОЗАЦТВА НА ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Автори розглядають культуру козацтва, яка мала великий вплив на формування самосвідомості українців і міцно увійшла складовою частиною в культуру сучасного українського народу. In the article the authors examine the culture of the Cossacks, that had great in fl uence on … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , | Comments Off on В. В. Кукса, Т. В. Коломієць ВПЛИВ КУЛЬТУРИ КОЗАЦТВА НА ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Ю. В. Хитровська ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ наприкінці XVIII – на початку XX ст.

Спираючись на наукову літературу, архівні документи та матеріали періодичної преси, автор досліджує й аналізує проблему організаційно-правового становища правобережної римо-католицької церкви наприкінці XVIII – на початку XX ст. Basing on the scienti fi c literature, archives documents and the matirials of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , | Comments Off on Ю. В. Хитровська ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ наприкінці XVIII – на початку XX ст.

О. Федорченко НЕЛЕГАЛЬНІ ПРИБУТКИ ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНИХ СЛУЖБОВЦІВ наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Таврійської та Херсонської губерній)

Розглядається поширення у середовищі поштово-телеграфних службовців практики протизаконних дій з метою покращення матеріального становища. Висвітлюються причини походження нелегальних прибутків зв’язківців та наслідки цього для держави, населення. The distribution of practice illegal of actions is considered among the post-telegraph employees to … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , | Comments Off on О. Федорченко НЕЛЕГАЛЬНІ ПРИБУТКИ ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНИХ СЛУЖБОВЦІВ наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Таврійської та Херсонської губерній)

В. В. Янковий, Д. Стефанович ВІРТУОЗ ФОТОГРАФІЇ АБО ІМ’Я, ПОВЕРНЕНЕ ІЗ ЗАБУТТЯ

Висвітлюється життєвий і творчий шлях талановитого фотографа Миколи Олександровича Петрова. Lighting up the life and creative activity of the famous Kievan photographer M. Petrov Ключові слова: Фотографія, КПІ, фотохудожник, дагеротипія, кінематографія, виставка, монокль. 30_5_Jankovij_Stefanovich

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on В. В. Янковий, Д. Стефанович ВІРТУОЗ ФОТОГРАФІЇ АБО ІМ’Я, ПОВЕРНЕНЕ ІЗ ЗАБУТТЯ

І. М. Власюк РОЗВИТОК ПОМІЩИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1900–1917 рр.)

Поаналізовано розвиток поміщицьких господарств Волинської губернії на початку ХХ ст., зокрема, їх урожайність, оренду землі, а також негативний вплив на них подій 1917 року. The article analyzes the development of economies of squires to the Volyn’ province at the beginning … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on І. М. Власюк РОЗВИТОК ПОМІЩИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1900–1917 рр.)

Ю. А. Горбань ПОСТАТЬ БОГДАНА КІСТЯКІВСЬКОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Узагальнюються погляди видатного мислителя на проблеми органічного поєднання соціалістичних і ліберальних ідей, національних інтересів іноетнічного населення і цілісності багатонаціональної правової держави. The vision of the greatest thinker on the problems of organic united social and liberal ideas, national interests unnational … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on Ю. А. Горбань ПОСТАТЬ БОГДАНА КІСТЯКІВСЬКОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Т. Б. Бикова КРИМ У ПОДІЯХ 1917 РОКУ

Висвітлюється соціально-економічне і політичне життя Криму в період революційних подій 1917 року. Highlighted social and political life of Crimea in the revolutionary period of 1917. Ключові слова: Російська імперія, Крим, Тимчасовий уряд, кримсько-татарський національний рух, революція, громадянська війна. 30_8_Bikova

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Т. Б. Бикова КРИМ У ПОДІЯХ 1917 РОКУ

Ю. А. Горбань УКРАЇНСЬКІ АЛЬТЕРНАТИВИ ПОЛІТИЦІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ СОЮЗНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ (1918 – 20-ті роки ХХ ст.)

Систематизовані факти, які засвідчують наявність у певних колах українського державно-партійного апарату, економістів, господарників опозиційних виступів проти політики обмеження економічного суверенітету республіки. The facts were researched, that confirm the presense of opposers to the policy of restriction of the Republic economic … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , | Comments Off on Ю. А. Горбань УКРАЇНСЬКІ АЛЬТЕРНАТИВИ ПОЛІТИЦІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ СОЮЗНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ (1918 – 20-ті роки ХХ ст.)

Л. В. Гриневич ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНУ КАМПАНІЮ 1927/1928 р. В УКРАЇНІ (До впровадження надзвичайних заходів в аграрній сфері)

Аналізується специфіка хлібозаготівельної кампанії в Україні у першу половину 1927/1928 сільськогосподарського року. Висвітлюються невдалі спроби українських урядовців досягти скорочення хлібозаготівельного плану для республіки на підставі її обмежених хлібних ресурсів з причин недороду 1927 р. At the article had been analyzed … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , , , , | Comments Off on Л. В. Гриневич ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНУ КАМПАНІЮ 1927/1928 р. В УКРАЇНІ (До впровадження надзвичайних заходів в аграрній сфері)