О. М. Жук УРЯДОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОЛОНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

В статті простежуються особливості реалізації Люблінської унії 1569 р., специфіка державного регулювання колонізації на приєднаних українських землях у складі Речі Посполитої. Встановлено, що королівський уряд Польщі протекційною політикою намагався створювати сприятливі умови для колонізації спустошених земель Наддніпрянщини. Однак визначальна роль у цьому процесі належала українській шляхті, козацтву і селянам-утікачам.

In the article the special features of realization of the Lublin Union (1569) are analyzed, as well as the peculiarity of governmental regulation of colonization in the joined Ukrainian lands within Rich Pospolyta. It was ascertained that the Polish royal government with its protective policy attempted to create favourable conditions for colonization of the wasted lands of the Naddniprianschyna (the Dnieper area). But the leading role in that process belonged to the Ukrainian nobility, Cossacks and peasants-fugitives.

32_3_Zuk

Опубліковано у Архів номерів, Сторінки Історії №32. Додати до закладок постійне посилання.