М. В. Гаухман УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В НАЦІОТВОРЕННІ (1905–1914 РР.): МІЖ РОСІЙСЬКИМ ТА УКРАЇНСЬКИМ ПРОЕКТАМИ

Проаналізовано соціокультурне становище українського селянства Правобережної України та участь його в Першій російській революції (1905–1907 рр.). Доведено неефективність російського та українського національного проектів щодо включення селянства в конструювання модерних націй.

The socio-cultural statement of Ukrainian peasantry in Right-bank Ukraine and his participation in First Russian Revolution (1905–1907) are analyzed. The inefficient of Russian and Ukrainian national projects toward including peasantry in construction of modern nations is proofed.

33_11_Haukhman

Опубліковано у Архів номерів, Сторінки Історії №33. Додати до закладок постійне посилання.