Архів за: September 2015

В. В. Вахонєєв АНТИЧНІ ПОСЕЛЕННЯ НА БОСПОРІ КІММЕРІЙСЬКОМУ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ VI ст. до н. е.: СПРОБА АРХЕОЛОГІЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ

Автор статті робить спробу археологічної реконструкції перших грецьких поселень, що утворилися в районі Керченської протоки в першій половині VI ст. до н. е. Обґрунтовується висновок про те, що всі поселення, засновані в цей час, не були стаціонарними та виконували функції … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on В. В. Вахонєєв АНТИЧНІ ПОСЕЛЕННЯ НА БОСПОРІ КІММЕРІЙСЬКОМУ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ VI ст. до н. е.: СПРОБА АРХЕОЛОГІЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ

А. І. Махінько СЛОВ’ЯНСЬКА ПИСЕМНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ

У статті досліджується виникнення слов’янської писемності, розглядається та аналізується історіографія проблеми. Інформацію щодо слов’янської писемності узагальнено в світлі наукової й суспільної дискусії. In article the question of Slavic writing occurrence is investigated, the problem of historiography is considered and analyzed. … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on А. І. Махінько СЛОВ’ЯНСЬКА ПИСЕМНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ

О. М. Жук УРЯДОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОЛОНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

В статті простежуються особливості реалізації Люблінської унії 1569 р., специфіка державного регулювання колонізації на приєднаних українських землях у складі Речі Посполитої. Встановлено, що королівський уряд Польщі протекційною політикою намагався створювати сприятливі умови для колонізації спустошених земель Наддніпрянщини. Однак визначальна роль … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on О. М. Жук УРЯДОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОЛОНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

Ю. В. Коптюх, О. І. Калінович ОСТРІЙСЬКА ПОКРОВСЬКА ЦЕРКВА: ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ ТА ІКОНОПИСУ

У статті висвітлено архітектурні особливості Покровської церкви та подано опис найцікавіших сюжетів ікон, пов’язаних з Переяславщиною. Визначено архітектурні, історико-мистецькі особливості, національні традиції архітектури та оздоблення інтер’єру Покровської козацької церкви 1606 р. з с. Острійки. The article deals with the features … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on Ю. В. Коптюх, О. І. Калінович ОСТРІЙСЬКА ПОКРОВСЬКА ЦЕРКВА: ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ ТА ІКОНОПИСУ

Ю. В. Хитровська ЕВОЛЮЦІЯ СТОСУНКІВ МІЖ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИМ І РИМО-КАТОЛИЦЬКИМ ДУХОВЕНСТВОМ ТА ЇХНЬОЮ ПАСТВОЮ В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVIII — у XIX ст.

Спираючись на архівні документи, наукову літературу та матеріали періодики, автор статті досліджує еволюцію стосунків між греко-католицьким і римо-католицьким духовенством та їхньою паствою в Правобережній Україні наприкінці XVIII — у XІX ст. Basing on the archives documents, scientific literature and materials … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on Ю. В. Хитровська ЕВОЛЮЦІЯ СТОСУНКІВ МІЖ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИМ І РИМО-КАТОЛИЦЬКИМ ДУХОВЕНСТВОМ ТА ЇХНЬОЮ ПАСТВОЮ В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVIII — у XIX ст.

А. В. Харченко КУПЕЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII — НА ПОЧАТКУ XX ст.: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ШЛЮБНОЇ ПОВЕДІНКИ ВЕРСТВИ

У статті аналізуються погляди українських та зарубіжних істориків на проблеми історії родини і шлюбу. Особлива увага приділяється визначенню моделі поведінки купецької верстви Харківської губ., яка отримала в сучасній історіографії назву шлюбної поведінки. Зроблено огляд сучасних наукових дефініцій предмета. Зазначається, що … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on А. В. Харченко КУПЕЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII — НА ПОЧАТКУ XX ст.: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ШЛЮБНОЇ ПОВЕДІНКИ ВЕРСТВИ

Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)

У статті розглядаються особливості селянського землеволодіння в Україні після скасування кріпацтва у Російській імперії. Автори аналізують основні аспекти забезпечення селян землею та їхнє матеріальне становище в пореформений період. In clause the features of country landed property in Ukraine after a … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)

О. М. Гордуновський ПОСЕРЕДНИЦТВО У ХЛІБНІЙ ТОРГІВЛІ В ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ ХІХ ст.

В статті комплексно досліджено стан торгівлі хлібом та її динаміки в межах Новоросії ХІХ ст. Проведено широкі порівняльні паралелі в географічному та хронологічному аспектах. Охарактеризовано посередництво в хлібній торгівлі на Півдні України у визначений період. First in historical science the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on О. М. Гордуновський ПОСЕРЕДНИЦТВО У ХЛІБНІЙ ТОРГІВЛІ В ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ ХІХ ст.

Я. П. Цецик ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВОЛИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Проаналізовано соціально-економічний розвиток Волинської губернії наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Розкрито особливості економічного зростання краю, з’ясовано рівень розвитку селянських землеволодінь. The socio-economic development of Volyn province at the end of the 19th — in the early 20th centuries … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on Я. П. Цецик ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВОЛИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Л. М. Волкотруб, В. Аврахов ДО ПИТАННЯ ПРО ВИДАВНИЧО-НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ В. ДОМАНИЦЬКОГО

В статті докладно аналізується діяльність В. Доманицького як видавця і науковця. Activity of V. Domanickiy as publisher and the scientist is analyzed. 32_10_Volkotrub

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №32 | Comments Off on Л. М. Волкотруб, В. Аврахов ДО ПИТАННЯ ПРО ВИДАВНИЧО-НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ В. ДОМАНИЦЬКОГО